แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - หนุ่มน้อยคอยรัก007

หน้า: [1]
1

พญายอ
พญายอเป็นไม้พุ่งแกมเลื้อย เถาและใบมีสีเขียวใบไม้ไม่มีหนาม ใบยาวเรียวปลายแหลม ออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกออกเป็นช่อ อยู่ที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 3-6 ดอก กลีบดอกเป็นดอกปลายแยกสีแดงอมส้ม
พญายอขึ้นได้งามในดินที่สมบูรณ์ แสงแดดปานกลาง พบได้ทั่วไปตามป่าในประเทศไทย หรือปลูกกันตามบ้าน ปลูกโดยใช้ลำต้นปักชำ เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ตัดกิ่งออกมาซัก 2-3 คืบ ปักขำให้รากออกมาดีแล้วก็ย้ายไปปลูกในแปลง ดูแลรักษาเหมือน พืชไม้ทั่วไป
ใบ เป็นยา ให้เก็บขนาดกลางที่สมบูรณ์ ไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไป ใบของพญายอสามารถลดอาการักเสบของหูได้ดี โดยเฉพาะส่วนที่สกัดด้วยสารละลาย “บิวทานอล” วงศ์สถิต ฉั่วกุล และคณะได้ศึกษาพบว่าสารสำคัญตัวหนึ่งเป็น “เฟลโวนนอยต์” ส่วนด้านที่มีการต้านพิษงูยังไม่ชัดเจน แต่ปลอดภัยพอที่จะใช้
ใบพญายอรักษาอาการอักเสบเฉพาะที่ (ปวด, บวม, แดง ร้อนแต่ไม่มีไข้) จากแมลงที่มีพิษกัดต่อย เช่น ตะขาบ แมงป่อง ผึ้ง ต่อ แตน รักษาโดยการเอาใบสดจากพญายอนี้มาสัก 10-15 ใบ (มากน้อยตามบริเวณที่เป็น) ล้างให้สะอาด ใส่ลงในครกตำยา ตำให้ละเอียด เติมแอลกอฮอล์พอชุ่มยา ตั้งทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ หมั่นคนยาทุกวัน กรองน้ำยา ใช้น้ำ และกากทาบบริเวณที่เจ็บปวดบวม หรือที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อย
ข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า สารสกัดจากใบพญายอ สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส งูสวัด (varicella zoster virus) ทั้งภายในและภายนอกเซลล์ คือ ยับยั้งไวรัสโดยตรง และยับยั้งการเพิ่มจำนสวนของไวรัส
ผู้ป่วยโรคเริมบริเวณอวัยยะสืบพันธุ์ที่ติดเชื้อครั้งแรกและติดเชื้อซ้ำ เมื่อรักษาโดยทาแผลของผู้ป่วยด้วยครีมพญายอ (5%) เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน acyclovir พบว่า แผลของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาจากสารสกัดใบพญายอและ acyclovir จะตกสะเก็ดภายในวันที่ 3 และหายภายในวันที่ 7 แสดงว่าครีมพญายอและครีม acyclovir มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ให้หายได้เร็วพอกัน แต่ครีมพญายอ ไม่ทำให้เกิดอาการแสบระคายเคือง ในขณะที่ครีมทำให้แสบและราคาแพง
ผู้ป่วยโรคงูสวัด เมื่อรักษาโดยทาแผลด้วยครีมพญายอ (5%) วันละ 5 ครั้งทุกวัน ปรากฎว่าแผลจะตกสะเก็ดภายใน 1-3 วัน และหายภายใน 7-10 วัน พบว่าผู้ป่วยจะหายเร็วกว่าการใช้ยาชนิดอื่น และไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ จากการใช้สารสกัดใบพญายอ
เห็นได้ชัดว่า สมุนไพรไทย พญายอ มีสรรพคุณมากมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้สมุนไพร คุณผู้อื่นต้องศึกษาให้ละเอียด
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
รากของพญาปล้องทอง ประกอบด้วยสาร Lupeol, B-Sitosterol, Stigmasterol และมีการทดลองพบว่าสารสกัดด้วยสารละลายบิวทานอล (butanol) จากใบของพญาปล้องทอง มีสารประกอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) สามารถระงับอาการอักเสบได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการผลิต ครีมพญายอ ขึ้นเพื่อนำมารักษาผู้ป่วยโรคงูสวัดได้ ทำให้แผลตกสะเก็ดหายเร็ว ลดอาการปวดได้ดี และไม่พบผลข้างเคียงใดๆ จากการใช้ครีมพญายอ จึงไม่ทำให้เกิดอาการแสบระคายเคือง มีการนำมาออกจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 1-3 เมตร มีลำต้นและกิ่งก้านสีเขียวเข้ม ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกัน รูปรีแคบขอบขนานกว้าง 1-3 ซม. ยาว 4-12 ซม. ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงส้ม มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียยาวโผล่พ้นหลอดออกมา ปลายแยกเป็น 2 ปาก ผลเป็นผลแห้ง ไม่ค่อยออกดอก ส่วนมากขึ้นตามป่า หรือปลูกกันตามบ้าน ดังนั้นการขยายพันธุ์จึงทำได้โดยการปักชำหรือ การแยกเหง้าแขนงไปปลูก
วิธีการปลูก
การปลูกพญายอ ส่วนใหญ่ใช้กิ่งปักชำโดยเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ปราศจากโรค ไม่แก่ หรือไม่อ่อนเกินไป ตัดกิ่งพันธุ์ให้มีความยาว 6-8 นิ้ว และมีตาบนกิ่งประมาณ 1-3 ตา ให้มีใบเหลืออยู่ที่ปลายยอด ประมาณ 1/3 ของกิ่ง ทาปูนแดงบริเวณรอยตัดของต้นตอ และกิ่งพันธุ์เพื่อป้องกันเชื้อรา ปักชำลงในถุงที่มีวัสดุปักชำเป็นดินร่วนปนทราย จะช่วยให้อัตราการออกรากของกิ่งชำสูง คุณภาพของรากดี และสะดวกในการขุดย้ายต้นไปปลูก โดยปักชำกิ่งลงในวัสดุปลูกลึกประมาณ 3 นิ้ว เอียง 45 องศา รดน้ำให้ชุ่มและรักษาความชื้นให้เพียงพอ โดยกิ่งชำไม่ควรถูกแสงแดดโดยตรง และควรดูแลความชื้นในอากาศ กิ่งปักชำจะออกรากภายใน 3-4 สัปดาห์ เมื่อกิ่งชำที่มีอายุ 3-4 สัปดาห์ ที่ชำไว้ในแปลงชำหรือในถุงชำ โดยใช้ช้อนขุดหรือเสียมแซะกิ่งชำลงปลูกในหลุมปลูกที่เตรียมไว้ 1 ต้นต่อหลุม กลบดิน และกดดินที่โคนให้แน่น รดน้ำหลังจากปลูกทันที
การเก็บ เก็บใบขนาดกลาง ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป การเก็บเกี่ยวให้ใช้วิธีการตัดต้นเหนือระดับผิวดินประมาณ 10 ซม. หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ต้นตอเดิมยังงอกแตกแขนงเติบโตได้อีก และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปได้
การดูแลรักษา ควรให้น้ำในระยะ 1-2 เดือนแรก ควรรดน้ำทุกวัน ถ้าแดดจัดควรรดน้ำเช้า-เย็น เมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไปแล้วอาจให้น้ำวันเว้นวัน ในฤดูฝนถ้ามีฝนตกอาจจะไม่ต้องให้น้ำ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินอุดมสมบูรณ์ ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี ไม่ชอบดินลูกรังหรือดินเหนียว ชอบอากาศร้อนชื้น ขึ้นได้ดีทั้งที่มีแดดและที่ร่ม
ลักษณะใบพญาปล้องทอง
ส่วนที่นำมาใช้ ใช้ได้ทั้งใบ และราก
ใบ

 • นำมารักษาอาการอักเสบ ถอนพิษ รักษาแผลร้อนในในปาก เริม งูสวัด ให้ใช้ใบสด 10-20 ใบ นำมาตำผสมกับเหล้าหรือ น้ำมะนาว คั้นเอาน้ำดื่มหรือเอาน้ำทาแผลและเอากากพอกแผล
 • นำมาทาบริเวณที่แมลงสัตว์กัดต่อยเป็นผื่นคัน ให้ใช้ใบสด 5-10 ใบ ตำขยี้ทาบริเวณที่เป็นแผลที่แพ้ จะยุบหายได้ผลดี
 • นำมาแก้แผลน้ำร้อนลวก ให้ใช้ใบตำเคี่ยวกับน้ำมะพร้าวหรือน้ำมันงา เอากากพอกแผลที่ถูกน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ แผลจะแห้ง หรือ นำใบมาตำให้ละเอียดผสมกับสุรา มีสรรพคุณดับพิษร้อนได้ดี


รากพญายอ
ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ ขับระดู แก้ปวดเมื่อยบั้นเอว
http://www.disthai.com/

2

เห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือมีผลเช่นไรต่อเซลล์ต่อมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันสูง และโรคอื่นๆอันแสนเหนื่อยที่จะรักษา ติดตามผลการศึกษาวิจัยยืนยันคุณประโยชน์ได้ในบทความนี้จ้ะ
บทความเหล่านี้อ้างอิงคุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือจากผลการศึกษาวิจัยรับรองจากที่ต่างๆเพื่อสหายได้พิเคราะห์ด้วยตัวเองว่ารักษาโรคได้ดิบได้ดีแค่ไหนและก็น่าเชื่อถือเพียงใด ถ้าเกิดเพื่อนพ้องๆเคยอ่านบทความเกี่ยวกับสรรรพคุณหรืองานค้นคว้าเกี่ยวกับเห็ดหลินจือจากที่อื่นมาก่อน แล้วรู้สึกอ่านไม่ง่ายเท่าไรหรือเปล่ารู้เรื่อง บทความในเว็บนี้นักเขียนได้คัดและเก็บรวบรวมจากหลายที่และเขียนในภาษาที่อ่านง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้
สหายๆชอบบทความนี้ก็จะเป็นกำลังดวงใจให้ผู้เขียนได้บทความดีๆให้เพื่อนพ้องอ่านกันอีกต่อไปบทความเห็ดหลินจือรักษาโรคเด็ดๆที่สหายๆต้องถูกใจ
ระบบภูมิคุ้มกันเป็นกลไกการกำจัดเชื้อโรค สารเคมีแปลกปลอม เซลล์ของมะเร็ง และก็สิ่งแปลกปลอมอื่ๆที่จะเข้ามาทำอัตรายต่อสถาพทางร่างกายเรานั้นเอง ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนพ้องๆมีระบบระเบียบภูมิต้านทานดีก็จะไม่เจ็บไข้ง่าย หรือถ้าหากเจ็บไข้ก็จะฟื้นเร็ว แต่หากระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีก็จะป่วยบ่อยครั้งรวมทั้งเป็นหนักกว่าคนที่มีระบบูมิคุ้มกันแข็งแรง มาถึวนี้แล้วสหายๆคงจะมองเห็นจุดสำคัญของการมีระบบระเบียบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกันแล้ว
ชาวจีนโบราณใช้[url=http://www.disthai.com/16484916/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD]เห็ดหลินจือ[/url]มาเป็นเวลายาวนานกว่า 2000 ปีแล้ว แต่ว่าในสมัยนั้นยังไม่มีผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าทำไมทานเห็ดหลินจือถึงแก่ยืนแล้วก็แข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรค เดี๋ยวนี้เราสมารถยนต์พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสารกลุ่ม Polysacchayide ในเห็ดหลินจือนั้นสามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้จริง สารกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถกระตุ้นการสร้าง Interleukin แล้วก็ Immuoglodulin ซึ่งนำมาซึ่งการทำให้ระบบภูมปกป้องดีรวมทั้งแข็งแรงขึ้น
ระบบภูมิต้านทานที่ถูกเสริมด้วยสาร Polysaccharide ในเห็ดหลินจือจะสามารถต้านวรัส เซลล์ของมะเร็ง รวมทั้งจำกัดสารอนุมูลอิสระก้าวหน้าขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ยังช่วยให้คนที่ถูกผลกระทบที่โดนยาต้านมะเร็งบางตัวและก็แนวทางการทำคีโมกดภูมิต้านทานให้มีระบบภูมิคุ้มกันดียิ่งขึ้นอีก และก็เห็ดหลินจือยังมีสารออกฤทธิ์ต่อต้านการแบ่งตัวของเชื้อ HIV อีกด้วย ซึ่ง กรุ๊ปดังที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นกลุ่ม Bitter Triterpenoids
A
นักค้นคว้าได้ศึกษาค้นพบสารหลายชนิดในเหล็ดหลินจือที่ช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นโลหิตหมายถึงGanoderic Acid แล้วก็ Lucidenic Acid ซึ่งสาร 2 ชนิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เว้นเสียแต่ช่วยลดไขมันในเส้นโลหิตได้แล้ว ยังคุ้มครองปกป้องไม่ให้ไขมันตันเส้นเลือดได้โดยตรงอีกด้วย นอกนั้นยังมีสารกรุ๊ป Nucleotide ที่สามารถช่วยลดการอุดตันของลิ่มเลือดในเส้นโลหิต และก็ช่วยลดอัตราเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตได้อีกด้วย
ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นทดสอบให้สารสกัดเห็ดหลินจือกับผู้ที่เป็นโรคไขมันเส้นโลหิตสูง 70 ราย และกระทำเก็บผลของการทดลองหลังจากผ่านไป 3 เดือน พบว่าวัวเรสเตอรอลของผู้รับการทดสอบต่ำลงไปถึง 74% ซึ่งก็สอดคล้องกับผลการวิจัยจากทั่วทั้งโลก และก็ยังพบว่าเห็ดหลินจือ นอกจากช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดแล้ว ยังส่งผลให้เลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นอีกด้วย
โดยเหตุนั้น จึงอาจจะกล่าวว่า สิ่งที่ใช้ในการพิสูจน์ทางคุณสมบัติและก็ประโยชน์ของเห็ดหลินจือยังคงมีจำกัด บาง งานศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยเป็นการทดสอบขนาดเล็ก หลักฐานที่ได้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือเป็นเพียงการทดลองในคนไข้บางกรุ๊ปเท่านั้น ประสิทธิผลของเห็ดหลินจือต่อโรคมะเร็ง จึงยังคงเป็นเรื่องการค้นคว้าที่ควรปฏิบัติงานทดสอบต่อไป เพื่อให้ได้เห็นผลลัพ์ที่กระจ่าง และก็เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ในอนาคต

ภาวการณ์ต่อมลูกหมากโต รวมทั้งการเจ็บป่วยในระบบฟุตบาทเยี่ยว
มีขั้นตอนทดสอบหนึ่งที่ใช้สารสกัดจากเห็ดหลินจือทดลองในคนเจ็บเพศ 88 รายซึ่งแก่เกินกว่า 49 ปีขึ้นไป ที่มีลักษณะฉี่ติดขัด ข้างหลังการทดสอบกว่า 12 อาทิตย์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ คนไข้ต่างหรูหราคะแนน IPSS ที่ดียิ่งขึ้น ( TNE lnternational Prostate Symptom Score )ซึ่งเป็นค่าคะแนนสากลในการวัดปัญหาในระบบทางเดินปัสวะของคนเจ็บจากการตอบปัญหา กลับไม่ปรากฏผลในเชิงความเคลื่อนไหวคุณภาพชีวิต การขับถ่ายปัสวะ หรือขนาดของต่อมลูกหมากอะไร
โดยเหตุนี้ การทดลองดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาสตร์ที่แจ่มชัดเพียงพอ จำเป็นที่จะต้องมีการค้นคว้าทดลองในด้านนี้ถัดไปในอนาคต เพื่อค้นหาข้างหลังฐานที่แจ่มชัดสำหรับเพื่อการสรุปเกี่ยวกับประสิทธิของเห็ดหลินจือต่อการดูแลและรักษาสภาวะต่อมลูกหมากโตหรือปัญหาด้านสุขภาพอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง
ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจ
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองด้านการแพทย์ 5 ราการ ซึ่งมีผู้ป่วยเบาหวานชนิด 2 ร่วมทดสอบกว่า 398 รายพบว่า เห็ดหลินจือไม่เป็นผลทางการรักษาในเชิงการลดระดับน้ำตาลในเลือดไม่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพพอเพียงจะช่วยเหลือผลทางการรักษาเหล่านั้น และไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเพื่อการรับรองด้านความปลอดภัยจากการบริโภคเห็ดหลินจือเหมือนกัน โดยหนึ่งในงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยเหล่านั้น ได้แสดงถึงผลข้างเคียงจากการบริโภคเห็ดหลินจือในคนเจ็บบางราย เป็นอาการคลื่นใส้ ท้องเสีย หรือท้องผูก
โดยเหตุนี้ควรต้องมีการค้นคว้าทดสอบถึงสมรรถนะของเห็ดหลินจือสำหรับในการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆกลุ่มนี้เพื่อคุ้มครองและก็การดูแลและรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจต่อไป รวมทั้งให้รู้เรื่องแจ่มแจ้งชัดดเจนในด้านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเยอะขึ้น อันเป็นผลดีต่อขั้นตอนการรักษาคุ้มครองป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็อาการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องต่อไปในอนาคต

Tags : สมุนไพรเห็ดหลินจือ

3

สมุนไพรผักหวานบ้าน
ผักหวานบ้าน Sauropus androgynous (Linn.) Merr.
ชื่อพ้อง albicans. Bl.
บางถิ่นเรียกว่า ผักหวานบ้าน ผักหวาน (ทั่วๆไป) ก้านตง จ๊าผักหวาน (เหนือ) โถหลุ่ยกะนีเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) นานาเซียม (มลายู-จังหวัดสตูล) ผักหวานใต้ใบ (สตูล) มะยมป่า (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์).
       ไม้พุ่ม หรือ พืชล้มลุก ที่มีโคนต้นค่อนข้างแข็ง สูง 0.5-2 ม.ลำต้นอ่อน กลม หรือ เป็นเหลี่ยม หมดจด กิ่งอ่อนหักงอไปมาเป็นรูปซิกข์แซกเล็กน้อย. ใบ คนเดียว เรียงสลับกัน รูปไข่ หรือ รูปหอก กว้าง 1.3-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-11 ซม. ปลายใบแหลม หรือ มน ขอบของใบเรียบ โคนใบแหลม หรือ มน เส้นแขนงใบมีข้างละ 5-7 เส้น โค้งบางส่วน ใบเกลี้ยงทั้งคู่ด้าน; เมื่อทำให้แห้งจะมีสีเขียวอมเหลือง; สมุนไพร ก้านใบสั้น ประมาณ 2-4 มิลลิเมตร หูใบสามเหลี่ยม ยาว 1.7-3 มิลลิเมตร ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกเพศผู้ รวมทั้งดอกเพศภรรยาอยู่บนต้นเดียวกัน บางโอกาสเกิดบนช่อเดียวกัน. ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 4-5 มม. ดอกรูปจาน กลีบรองกลีบสีเหลือง หรือ มีจุดๆสีแดง ดอกบนกว้างราวๆ 5-12 มม. ขอบกลีบเป็นคลื่นบางส่วน หรือ แยกเป็นกลีบ 6 กลีบ ปลายกลีบกลม หรือตัดตรง เกสรผู้มี 3 อัน ก้านเกสรเชื่อมชิดกันเป็นท่อสั้นๆปลายแยกออกจากกัน ฐานดอกมีต่อม 6 ต่อม. ดอกเพศเมีย ก้านดอกยาวถึง 8 มิลลิเมตร กลีบรองกลีบสีเหลือง หรือ สีแดงเข้ม ยาว 5-7 มิลลิเมตร แยกเป็น 6 กลีบ กลีบรูปไข่ หรือ ค่อนข้างจะกลม ปลายกลีบแหลมสั้นๆ; รังไข่รูปไข่ ด้านในมี 3 ช่อง มีไข่อ่อนช่องละ 2 หน่วย ท่อรังไข่ 3 อัน สั้น แต่ละอันปลายแยกเป็นสอง รวมทั้งม้วน. ผล รูปกลมแป้น สีขาวอมชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 15-18 มม. ยาว 10-13 มม. กลีบรองกลีบดอกไม้มีขนาดโตขึ้นเมื่อได้ผลสำเร็จ. เม็ด รูปสามเหลี่ยม กว้างราว 5 มิลลิเมตร ยาว 8 มิลลิเมตร สีออกดำ.

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นทั่วๆไปในป่าดงดิบ ป่าละเมาะ จากที่รกร้าง แล้วก็ข้างถนน.
สรรพคุณ : ราก น้ำสุกรากรับประทานเป็นยาลดไข้ และก็เยี่ยวขัด ต้น และก็ ใบ น้ำยางต้นและยางใบ ใช้หยอดตาแก้อักเสบ เอามาตำเป็นยาพอกผสมกับรากแล้วก็ cinnamon รักษาแผลในจมูก ตำผสมกับ arsenic ใช้ทาแก้โรคผิวหนังที่ติดเชื้อโรค spirochete ได้

4

[url=http://www.disthai.com/]สมุนไพรอบเชยญวณ[/url][/color][/size][/b]
อบเชยญวณ Cinnamomum camphora (L.) Presl.
บางถิ่นเรียกว่า อบเชยญวณ (ทั่วๆไป) ประพรมเส็ง (งู-แม่ฮ่องสอน)
      ต้นไม้ ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 ม. ทรงพุ่มไม้กว้าง ทึบ ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 1.5 ม. เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวหยาบคาย เปลือกกิ่งสีเขียว หรือน้ำตาลอ่อน ผิวเรียบ ไม่มีขน เนื้อไม้สีน้ำตาลปนแดง ใบ ลำพัง ออกเรียงสลับ รูปรี หรือรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5.5 ซม. ยาว 5.5-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบป้านหรือกลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นบางส่วน เนื้อใบค่อนข้างดก ข้างบนสีเขียวเข้ม เป็นมัน ข้างล่างสีเขียวอมเทาหรือนวล ไม่มีขน เมื่อขยี้จะมีกลิ่นหอมหวนคล้ายกลิ่นการบูร เส้นใบขึ้นตรงมาจากโคนใบราวๆ 3-8 มิลลิเมตร แล้วแยกออกเป็น 3 เส้น ตรงมุมที่มีเส้นใบแยกออกนั้นมีต่อม 2 ต่อม และตามเส้นกึ่งกลางใบอาจมีต่อมเกิดขึ้นตรงมุมที่มีเส้นใบแยกออกไป ก้านใบยาว 2-3 เซนติเมตร ไม่มีขน ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองหรืออมเขียว ก้านดอกย่อยยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบรวมมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วงๆละ 3 กลีบ รูปรี ข้างนอกเกลี้ยง ก้านในมีขนละเอียด เกสรเพศผู้มี 9 อัน เรียงเป็น 3 วงๆละ 3 อัน อับเรณูของวงที่ 1 แล้วก็วงที่ 2 เบือนหน้าเข้าข้างใน ก้านเกสรมีขน ส่วนอับเรณูของวงที่ 3 เบือนหน้าออก ข้างนอก ก้านเกสรออกจะใหญ่ มีต่อม 2 ต่อมอยู่ใกล้โคนก้าน ต่อมรูปไข่กว้างและมีก้าน อับเรณูมีช่องเปิด 4 ช่อง เรียงเป็น 2 แถวละ 2 ช่อง มีลิ้นเปิดอีกทั้ง 4 ช่อง เกสรเพศผู้เป็นหมันมี 3 อันอยู่ภายในสุด รูปร่างเหมือนหัวลูกศร มีขนแม้กระนั้นไม่มีต่อม รังไข่รูปไข่ ไม่มีขน ก้านเกสรเพศเมียยาว ราวๆ 1 มิลลิเมตร ไม่มีขน ปลายเกสรเพศเมียกลม ผล รูปไข่ หรือกลม ยาว 6-10 มิลลิเมตร สุกสีม่วงดำ มีฐานดอกซึ่งเจริญวัยขึ้นมาเป็นแป้นรองรับผล

นิเวศน์วิทยา
: เป็นพันธุ์พืชที่ขึ้นได้ทั้งยังในเขตอบอุ่นและก็เขตร้อน
คุณประโยชน์ : ต้น กลั่นเนื้อไม้จะได้ camphor หรือ การบูรธรรมชาติ ใช้ผสมเป็นยาเพื่อคุ้มครองปกป้องแมลงบางชนิด เป็นยาระงับประสาท แก้อาการชักบางประเภท ฆ่าเชื้อโรคบางชนิด ขับเหงื่อ แก้ไข้หวัด และก็ขับลม ใช้ทาเช็ดนวดแก้ปวดแล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อโรคอย่างอ่อน

5

สมุนไพรหมีเหม็น
หมีเหม็น Litsea glutinosa C.B. Rob.
บางถิ่นเรียกว่า หมีเหม็น มะเย้อ ยุบเหยา (เหนือ, ชลบุรี) กำปรนบาย (ซอง-เมืองจันท์) ดอกจุ๋ม (จังหวัดลำปาง) ตังสีพงไพร (พิษณุโลก) ทังบวน (ปัตตานี) มือเบาะ (มลายู-ยะลา) ม้น (จังหวัดตรัง) หมี (อุดรธานี, จังหวัดลำปาง) หมูทะลวง (เมืองจันท์) หมูเหม็น (แพร่) เส่ปียขู้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) อีเหม็น (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี)
สมุนไพร ไม้พุ่ม สูง 2-5 ม. แขนงมีสีเทา ใบ คนเดียว ออกเรียงสลับ มักจะออกเป็นกรุ๊ปหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ใบรูปรี หรือรูปไข่กลับ หรือค่อนข้างกลม กว้าง 4-10 ซม. ยาว 7-20 ซม. ปลายใบเรียวแหลม หรือ กลม โคนใบสอบเป็นครีบหรือกลม ขอบของใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ข้างบนเกลี้ยงวาว ด้านล่างมีขน เส้นใบมี 8-13 คู่ ด้านล่างเห็นกระจ่างกว่าข้างบน ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีขน ดอก ออกตามง่ามใบเป็นช่อ แบบซี่ร่ม ก้านช่อยาว 2-6 ซม. มีขน ใบตกแต่งมี 4 ใบ มีขน ก้านดอกย่อยยาว 5-6 มม. มีขน ดอกเพศผู้ ช่อหนึ่งมีราวๆ 8-10 ดอก กลีบรวมลดรูปจนกระทั่งเหลือ 1-2 กลม หรือไม่เหลือเลย กลีบรูปขอบขนาน ขอบกลีบมีขน เกสรเพศผู้มี 9-20 อัน เรียงเป็นชั้นๆก้านเกสารมีขน ชั้นในมีต่อมกลมๆที่โคนก้าน ต่อมมีก้าน อับเรณูรูปรี มี 4 ช่อง เกสรเพศเมียเป็นหมันอยู่กึ่งกลาง ดอกเพศภรรยา กลีบรวมลดรูปจนกระทั่งไม่มี หรือเหลือเพียงแค่เล็กน้อย เกสรเพศผู้เป็นหมันเป็นรูปช้อน เกสรเพศเมียไม่มีขน รังไข่รูปไข่ ก้านเกสรเพศเมียยาวราว 1-2 มิลลิเมตร ปลายเกสรเพศเมียรูปจาน ผล กลม เมื่ออ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีดำ ผิวเป็นมัน ก้านผลมีขน

นิเวศน์วิทยา
: ขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้น และก็ป่าดิบทั่วไป
สรรพคุณ : ราก เป็นยาฝาดสมาน และก็ยาบำรุง ต้น ยางเป็นยาฝาดสมานแก้บิด ท้องเดิน กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ ทาแก้พิษแมลงกัดต่อย แก้ปวด บดเป็นผุยผงผสมกับน้ำหรือนม ทาแก้แผลอักเสบ แล้วก็เป็นยาห้ามเลือด ใบ มีเยื่อเมือกมากมาย ใช้เป็นยาฝาดสมาน รวมทั้งแก้อาการระคายของผิวหนัง ตำเป็นยาพอกรอยแผลเล็กๆน้อยๆผล กินได้และก็ให้น้ำมัน เป็นยาเช็ดนวดแก้ปวด rheumatism  เมล็ด ตำเป็นยาพอกฝี

6
อื่นๆ / สัตววัตถุ กวาง
« เมื่อ: 02-12-2017 , 13:47:36 »

เขากวางอ่อน
เมื่อกวางผลัดเขา เขากวางแยกหลุดจากตอเขา ผิวหนังบริเวณรอบๆตอเขาจะรุ่งเรืองขึ้น มาปิดแผลด้านใน ๔-๕  วัน เลือดจะเริ่มเข้าไปหล่อเลี้ยง กับมีสารประกอบแคลเซียมพอกสะสมขึ้น เขาใหม่จะปกคลุมด้วยหนังนุ่มๆแล้วก็ขนสั้นๆสีน้ำตาลเสมือนผ้ากำมะหยี่ เขารูปแบบนี้เรียกว่า “เขากวางอ่อน”  ซึ่งหักได้ง่าย เมื่อหักจะมีเลือดออก กวางลางตัวบางทีอาจถึงตายได้ หากเลือดออกไม่หยุด ในระยะที่มีเขาอ่อน กวางจะหาเลี้ยงชีพอยู่ที่แจ้งหรือ โดยเลี่ยงไม่เข้าไปในป่าทึบหรือป่าหนามเขากวางอ่อนเป็นเครื่องยาที่รับรองเป็นตำรายาแห่งประเทศสหรัฐราษฎรจีน   อาจได้จากเขาอ่อนกวาง  ๒  ชนิด  คือ
๑.กวางดอกเหมย  (sika  deer)   มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cervus  Nippon  Temminck
๒.กวางแดง  (red  deer)   มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Cervus  elaphus  Linnaeus
เขากวางอ่อนนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า pilose  antler มีชื่อยาในภาษาละตินว่า Cornu  Cervi  Pantotrichum เป็นเขากวางอ่อนที่เพิ่งงอก ด้านในเขายังไม่เป็นกระดูกแข็งสำหรับเพื่อการตัดเขากวางนั้น ใช้เลื่อยตัดทิ้ง โดยเริ่มตัดเขาอ่อนเมื่อกวางแก่ตั้งแต่  ๓  ปีขึ้นไป ตัดได้ปีละ  ๑-๒  ครั้ง เมื่อตัดแล้วจำเป็นต้องนำไปแปลสภาพโดยทันที เริ่มด้วยการล้างเอาสิ่งสกปรกที่ติดมาพร้อมกับขนบนเขากวาง แล้วบีบเลือดที่ติดมาอีกส่วนหนึ่งส่วนใดออกไป จากนั้นก็เลยใส่ลงในน้ำเดือด  ๓-๔  ครั้ง ครั้งละ  ๑๕-๒0 วินาที เพื่อขับเลือดให้หมด แล้วต่อจากนั้นจึงเอามาตากหรืออบให้แห้ง นอกจากยังอาจตัดเขากวางใกล้กับหัวกะโหลก แต่จะใช้กับกวางที่เจ็บไข้หรือแก่มากมายแล้วเท่านั้น เขากวางอ่อนที่มีคุณภาพดีควรเป็นเขาบริบูรณ์ (ขนละเอียด สีน้ำตาลอ่อนไม่หัก) มีน้ำหนักเบา ข้างล่างไม่มีรอยแยก หน้าตัดมีรูพรุนแน่น สีเหลืองเปลือกข้าว ส่วนที่มีขนหยาบคายไม่สมบูรณ์ หน้าตัดมีสีเทาผสมแดง เป็นจำพวกที่มีคุณภาพรองลงมา

ตำราเรียน
ยาจีนว่า เขากวางอ่อนมีรสหวาน มีฤทธิ์ร้อน เป็นยาบำรุงชั้นหนึ่ง ดังคำจีนโบราณที่ว่า “ยามเมื่อหมดเรี่ยวแรง หายาใดๆมิได้ ถ้าหากได้รับประทานเขากวางอ่อนแล้ว ถึงแม้หมดแรงก็ช่วยให้ฟื้นคืนได้” เขากวางอ่อนมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงเลือด บำรุงกำลังทำให้กระดูกและเอ็นแข็งแรง แก้อาการหมดแรง ลายตา หูตึง ตามัว หัวเข่าเจ็บ และก็ที่สำคัญคือ [url=http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/u][/url]  ช่วยเสริมความสามารถทางเพศ แก้โรคน้ำเชื้อไหลเองแบบไม่รู้ตัวเป็นประจำแก้รอบเดือนมามากไม่ดีเหมือนปรกติ บำรุงครรภ์ (ทำให้เด็กในท้องสงบ) แก้อาการท้องร่วงเรื้อรัง โดยยิ่งไปกว่านั้นที่เกิดกับคนวัยแก่ โดยทั่วไปใช้บดเป็นผุยผง กินครั้งละ ๑-๒.๕ กรัม กับน้ำสุกจะใช้ดองเหล้า หรือปั้นเป็นยาลูกกลอนก็ได้ เหตุเพราะเขากวางอ่อนเป็นยาบำรุงที่มีฤทธิ์ร้อน ก็เลยห้ามใช้กับผู้เจ็บป่วยที่จับไข้ ถ่ายหรืออาเจียนเป็นเลือด นอกนั้น คนเจ็บโรคความดันเลือดสูงหรือรูปแบบการทำงานของตับแตกต่างจากปรกติก็ไม่ควรรับประทานมากเกินความจำเป็น

7

น้ำมันขนแกะ
น้ำมันขนแกะ (wool-fat  หรือ  Adeps  Lanae) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขนแกะ ช่วงท้ายฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อน น้ำมันนี้มีส่วนสำคัญเป็นคอเลสเตอรอลรวมทั้งไฮโซคอเลสเตอรอล (isocholesterol) ตลอดจนเอสเตอร์ของกรดมันจำพวกอื่นๆอีกหลายชนิด ได้แก่ กรดแลโนแพลมิตำหนิก (lanopalmitic  acid) กรดแลโนชอลิก (lanocerric  acid) กรดคาร์นิวบิก  (carnubic  acid) กรดโอลีอิก (oleic  acid) กรดไมริสติก (myristic  acid) น้ำมันขนแกะนี้ใช้เป็นส่วนประกอบเพื่อดูดน้ำสำหรับเพื่อการทำยาขี้ผึ้ง (ointment)  รวมทั้งยาครีม  (cream) และก็ใช้สำหรับทากันผิวหนังแห้งแตก โดยยิ่งไปกว่านั้นอากาศหนาวเมื่ออากาศแห้งมาก น้ำมันขนแกะที่มีน้ำผสมอยู่ด้วยปริมาณร้อยละ ๒๕-๓0 (hydrated  wool-fat) เรียก แลโนลิน  (lanolin)

ผลดีทางยา
แพทย์แผนไทยรู้จักใช้น้ำนมแกะแล้วก็เขาแกะเป็นกระสายยาและเครื่องยา ดังต่อไปนี้
๑. น้ำนมแกะ ได้จากแกะตัวเมียที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ พระคัมภีร์คุณประโยชน์ (แลมหาพิกัด) บันทึกไว้ว่า “น้ำนมแกะแก้หืดไอ รวมทั้งจุกเสียด ก้าวหน้าไฟธาตุ” ยาขนานที่  ๖๖ ในตาราพระยาพระนารายณ์ เข้า”นมแกะ” เป็นเครื่องยาด้วย ดังนี้
 [url=http://www.disthai.com/]สมุนไพร[/url] น้ำมันมหาวิศครรภราชไตล เอาโหราทั้งคู่ หนัก ๗ บาท สคัดค้าน  ชะพลู เปล้าใหญ่ เปล้าราม เปล้าน้ำเงิน เทียนอีกทั้ง ๕  เทียนเยาวภานีเป็น  ๖  โกฏ ๕ กานพลู ใบกระวาน ลูกเอ็น จันทน์แดง จันทน์ขาว หางไหล มหาละลาย   ลูกตลอด สิ่งละตำลึง  ๑  ตรีกระฏุก เปล้าน้อย พิมเสน รากไคร้หอม  รากแฝก ไค้เครือ เปราะหอม สิ่งละ ๒ ตำลึง รากคันทา สหัสคันทา  อัชระคันทา อบเชย รากผักแผ้วแดง รัตโชติ สิ่งละ  ๓  ตำลึง   รากเจตมูลเพลิงเเดง แก่นสน สิ่งละ  ๔  ตำลึง  กฤษณา  ใบตลอด สิ่งละ  ๕  ตำลึง  ลูกลางโพง   ๒0  ลูก  น้ำมะกรูด   น้ำมะนาวน้ำมะงั่ว น้ำส้มส้า นมโค น้ำนมกระบือ  น้ำนมแกะ นมแพะ น้ำมันคูเลละ น้ำมันเชตะ น้ำมันพิมเสน  น้ำมันดิน  สิ่งละทนาน   น้ำมันงาเชย  ๗  ทนาน มะพร้าวไฟ  ๓  ลูก บิดเอาแต่น้ำกะทิ หุงให้คงจะแม้กระนั้นน้ำมัน   ทาแก้เส้นอุทธังคมาวาตา   อโธค   มาวาตา   อันผสม พระเลือด แล่นในพระเส้นสบาย ให้พระเส้นตึงแลกระด่างนั้นออกเป็นประจำ เราพพระพุทธเจ้าออกพระสิธิสารประกอบทูลเกล้าฯ   ถวายให้ทรง   ณ  วัน  ๓ ฯ ๑0  ค่ำ  ศักราช  ๒๒๓0   ปีเสือ  อัฐศกฯ
๒.เขาแกะ   ได้จากเขาของแกะทั้งสิ้นผู้รวมทั้งเพศเมีย   ใช้เป็นเครื่องยาในยาไทย  เช่น  “ยาจักรวาลฟ้าครอบ”   ในพระตำราธาตุวิภังค์  ซึ่งมีบันทึกไว้ดังต่อไปนี้ยาชื่อจักรวาลฟ้าครอบ   แก้พิษไข้รอยดำทั้งผอง   สารพันพิษอันอะไรก็แล้วแต่ก็ดีแล้ว   พิษกาฬด้านในด้านนอก   ในกลุ้มในใจดีแล้ว   แลพิษรอยแดงทั้งมวล  ๗๐๐   พวกที่มิได้ขึ้นมาทำพิษ   คุดอยู่ในหัวใจแลตับปอดอีกทั้งข้างในก็ดี   แลหลบอยู่ตามผิวหนังภายในดีแล้ว   แลพิษไข้ทรพิษฝีหัวเดียว  ก็ดีแล้ว   ตานทรางดีแล้ว   ท่านให้ยำยาขนานใหญ่นี้ไว้แก้   เว้นไว้แม้กระนั้นบุราที่กรรมแลตอนนี้กรรมนอกจากนี้หายสิ้นแล   แพทย์ทั้งมวลต้องเร่งทำยาขนานนี้ขึ้นไว้ให้เถอะ   ก็เลยจะสู้กันกับกาฬ   ๗๐๐  ประเภทได้   ท่านให้เอา  เขี้ยวเสือ  ๑   เขี้ยวหมู  ๑   เขี้ยวหมี  ๑   เงี่ยงปลาฉนาก  ๑   เงี่ยงปลากระเบน  ๑   นอแรด  ๑   งาช้าง  ๑   เขากุย  ๑   เขากวาง  ๑   เขาแพะ  ๑   เขาแกะ  ๑   ทั้งนี้คั่วให้เกรียม   หวายตะค้า  ๑   หวายตะมอย  ๑   เจ็ตภังคี  ๑   สังกะระณี  ๑   ดอกสัตบุศย์  ๑   สัตตบตระหนี่ช  ๑   สัตบัน  ๑   บัวหลวง  ๑   บัวขม  ๑   บัวเผื่อน  ๑   ควรกลนี  ๑   พิกุล  ๑   บุนนาค  ๑   สาระภี  ๑   มลิซ้อน  ๑   มลิลา  ๑   ดอกจำปา  ๑   ดอกกระดังงา  ๑   กฤษณา  ๑   กะลำภัก  ๑   ขอนดอก  ๑   ใบพิมเสน  ๑   พิมเสนเกล็ด  ๑   การะบูร  ๑   บอแร็ก  ๑   โกฏทั้ง  ๕  หนึ่ง   เทียนทั้งยัง  ๕  หนึ่ง   ลูกจันทร์  ๑   ดอกจันทร์  ๑  กระวาน ๑   กานพลู  ๑   สมุลแว้ง  ๑   เห็ดกะถินขาว  ๑   เห็ดกะถินวิมาน  ๑   เห็ดมะพร้าว  ๑   เห็ดตาล  ๑   เห็ดงูเห่า  ๑   เห็ดมะขาม  ๑   เห็ดไม้รัง  ๑   เห็ดไม้แดง  ๑   เห็ดตับเต่า  ๑   หัวมหารอยแดงอีกทั้ง  ๕  หนึ่ง   ยาดังนี้เอาส่วนเสมอกัน   สารพัด  (ดี)   เป็นน้ำกระสายบดปั้นแท่งไว้   แก้รอยแดง  ๗๐๐  ชนิด   แก้ได้ทุกสิ่ง   น้ำกระสายยายักใช้เอาตามแต่ที่ถูกใจด้วยโรคนั้นเหอะ   แก้ในวสันตฤดู   เป็นน่าฝนแล

8

ควาย
ควายบ้าน หรือ water buffalo (ที่เรียกแบบนี้เนื่องจากว่าควายไม่มีต่อมเหงือกสำหรับระบายความร้อนจากร่างกาย ก็เลยถูกใจอยู่กับน้ำ)
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Bubalus bubalis (Linnaeus)
จัดอยู่ในตระกูล Bovidae ปรับปรุงมาจากควายป่า
ชีววิทยาของควายป่า
ควายป่า หรือ wild water buffalo  มีลักษณะเด่นหมายถึงเขายาว (มีความยาวเฉลี่ยราว ๑๕๐ เซนติเมตร) เมื่อตัดตามขวางจะเห็นเขาเป็นสามเหลี่ยม มีรูปร่างทั่วไปคล้ายควายบ้าน แต่ขนาดทุกส่วนใหญ่กว่ามากมาย ถ้าเกิดยืนเทียบกับควายบ้านจะดูเหมือนกับว่าบิดากับลูก ความสูงที่ไหล่ของตัวผู้ราว  ๑.๘๐  เมตร น้ำหนัก  ๘๐๐-๑๒๐๐ กก. โคนเขาหนา วงเขากว้าง ปลายเขาแหลม ตอนล่างของเท้าทั้งยังสี่มีสีขาว คล้ายใส่ถุงเท้าขาว ใต้คอมีลายขาวเป็นรูปลิ่มสามเหลี่ยมสันกว้าง ควายป่าเป็นสัตว์ที่ถูกใจอยู่เป็นฝูงใหญ่ๆควายในฝูงส่วนใหญ่เป็นตัวภรรยาและก็เพศผู้ที่ยังมีอายุน้อย เมื่อตัวผู้มีอายุเยอะขึ้น มักแยกตัวออกจากฝูงไปอยู่และก็หาเลี้ยงชีพโดดเดี่ยวเป็นควายโทน ในฝูงหนึ่งมีผู้นำฝูงสำหรับผสมพันธ์เพียงแต่ตัวเดียว ควายป่าถูกใจทำมาหากินตามป่าแล้วก็ท้องทุ่งไม่ไกลจากแหล่งน้ำ เมื่อกินอิ่มและก็ถูกใจนอนปลักโคนหรือนอนแช่น้ำในลำห้วย โคลนตมช่วยทำให้ สมุนไพร[/color] ปกป้องควายไม่ให้ยุ่งเหลือบกัดมากสักเท่าไรนัก ควายป่ามีถิ่นฐานตั้งแต่ภาคกลางของประเทศอินเดีย จนกระทั่งเมืองอัสสัม ประเทศพม่า รวมทั้ง ประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนทั้งปวง รวมถึง ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา และเมืองไทยเคยมีควายป่าชุมตามลำน้ำที่ราบต่ำทั่วๆไป (นอกจากภาคใต้) ปัจจุบันนี้มีคงเหลือเฉพาะที่เขตสงวนจำพวกสัตว์ป่า ห้วยแข้งขา   จังหวัดอุทัยธานีเพียงแค่แห่งเดียว มนุษย์จับควายป่ามาเลี้ยงเพื่อใช้งานแต่ว่าโบราณ ขนาดตัวของมันก็เลยเล็กลงเพราะว่าไม่กินอาหารและก็บริหารร่างกายเสมือนควายป่า ควายที่มีสีผิวอ่อนหรือสีออกชมพูๆเรียก ควายเผือก (pink  buffalo)
                             
คุณประโยชน์ทางยา
หมอแผนไทยรู้จักใช้นมควาย เขาควายเผือก และก็กระดูกควายเผือก เป็นเครื่องยา ดังนี้
๑.น้ำนมควาย ได้จากเต้านมของควายบ้านเพศภรรยาที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ หนังสือเรียนยาสรรพคุณโบราณว่า น้ำนมควายมีรสหวาน ร้อน มีสรรพคุณแก้พรรณมืดค่ำ ทำให้เจริญอาหาร โบราณใช้นมควายเป็นอีกทั้งยากระสายยาแล้วก็เครื่องยา ยาขนานที่  ๖๖ ใน ตำราพระยารักษาโรคพระนารายณ์ เข้า “น้ำนมกระบือ” (นมควาย) เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่ง ร่วมกับ  “นมแกะ” แล้วก็เครื่องยาอันอื่นอีกหลายแบบ  (ดูเรื่อง”แกะ”  หน้า  ๒๓๗-๒๓๘)
๒.เขาควาย ตำราเรียนยาสรรพคุณโบราณว่า เขาควายมีรสเย็น ควาย แก้สรรพพิษ แก้ร้อนใน ถอนพิษ แก้พิษไข้ ฯลฯ พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์ให้ยาขนานหนึ่ง เข้า “เขาควายเผือก” (เขาควายเผือก) เป็นเครื่องยาด้วย ดังต่อไปนี้ อันว่าลักษณะกุมารเด็กหญิงคนใดกัน เกิดขึ้นมาในวันจันทร์ วันพุฒ คลอดตอนเวลาเช้าเวลาเที่ยงก็ดีแล้ว ครั้นมารดาออกจากเรือนไฟแล้วโดยประมาณ ๓ เดือน จึงตั้งกำเนิดทรางน้ำทรางสะกอเจ้าเรือน เมื่อจะเกิดขึ้นนั้น คือตั้งแต่ลำคอถึงเพดานลุปากจำพวกหนึ่ง ประเภทหนึ่งกินนอกไส้ขึ้นมาจนถึงลิ้น จึงปฏิบัติให้ลงแดง ให้หิวน้ำ ให้เชื่อม ถ้าเกิดหมอวางยาชอบกุมารผู้นั้น ก็เลยจะได้ชีวิตคืน ถ้าหากจะแก้ท่านให้เอา เขากระบือ ๑ เขาเบ็ญกานี ๑  สีเสียดทั้ง ๒  ดอกบุนนาค ๑ เกสรบัวหลวง น้ำประสานทอง ๑  กระเทียม ๑  รวมยา  ๘  สิ่งนี้เอาเท่าเทียมกัน ทำเป็นจุที่บดทำแท่ง ละลายน้ำจันทร์รับประทาน แก้ลงท้องเพื่อทรางน้ำ พระหนังสือไกษยให้  “ยะประจำธาตุไกษยปลวก” ขนานหนึ่ง เข้า  “เขาควาย” เป็นเครื่องยาด้วย  ดังนี้ ยาประจำธาตุไกษยปลวก เอาเขาควายเผา ๑  ผลสบ้าเผา ๑ ปูนแห้งข้างเตาเผา ๑  สิ่งละ  ๑ ส่วน  พริกไทย  ๓  ส่วน ตำเป็นผงบดทำแท่งไว้ละลายน้ำปูนใสกิน แก้ไกษยปลวก และรุ่งเรืองธาตุให้สม่ำเสมอยอดเยี่ยมนัก ยาจีนใช้เขาควายแก้อาการสลบ แล้วก็ในโรคติดเชื้อแบบฉับพลันที่ทำให้มีไข้สูง รวมทั้งอาการเลือดออกเนื่องมาจากความร้อนด้านใน
๓.กระดูกควาย ยาไทยนิยมใช้  “กระดูกควายเผือก” เป็นเครื่องยาอย่างหนึ่ง อาทิเช่น  ยาแก้โรคเรื้อนรับประทานกระดูก ใน พระหนังสือชวดาร ดังนี้ ยาต้มแก้โรคเรื้อนรับประทานกระดูกให้ขัดในข้อ   เอากระดูกช้าง  ๑   กระดูกแพะ  ๑   กระดูกกระบือเผือก  ๑   กระดูกสุนักข์ดำ  ๑  เถาวัวคลาน  ๑  ป่าช้าหมอง  ๑  หญ้าหนวดแมว  ๑  ยาเข้าเย็นเหนือ  ๑  ยาเข้าเย็นใต้  ๑  ยาดังนี้เอาเสมอภาค   ดองเหล้าก็ได้   ต้มก็ได้กินแก้พยาธิแลโรคเรื้อน

9

ขายเห็ดหลืนจือสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง?
ขายเห็ดหลินจือ (Lingzhi) เห็ดหลินจือเป็นเห็ดหมื่นปี ถือเป็นยาจีนอันทรงคุณค่ามาตั้งแต่สมัยพระราชาธิราชฉินซีฮ่องเต้ มีนานาประการสายพันธุ์ แต่ขายเห็ดหลินจือ สรรพคุณเหมือนกัน เว้นแต่จะต่างกันที่ชนิดไหน
ขายเห็ดหลินจือ [/b]มีสารบำรุงร่างกายมากมายหรือน้อย สารที่ว่านี้เป็น สารพอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) สารนี้มีดีที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานรับผลิตเห็ดหลินจือ ให้แก่ร่างกายและก็ต่อต้านเซลล์ของมะเร็งได้ ซึ่งในเห็ดหลินจือประเภทสีแดงมีมากที่สุด
เชื่อกันมานานว่าการ ขายส่งเห็ดหลินจือ มีประโยชน์โดยสามารถเอามาช่วยให้อายุยืน ชะลอความแก่ ความจำดี เลือดลมดี ผิวพรรณแจ่มใส รวมทั้งทำให้หัวใจแข็งแรง และก็มีการมี{สรรพคุณ|
ขายเห็ดหลินจือคุณประโยชน์เห็ดหลินจือสมุนไพรมากด้วยคุณประโยชน์คุณประโยชน์โดยทั่ว ดังเช่น บำรุงร่างกายแก้อ่อนล้าแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในคนเจ็บมะเร็งปอด ต้านทานมะเร็งขายเห็ดหลินจือ[/url]คุ้มครองปกป้องเนื้องอก เห็ดหลินจือ เห็ดหลินจือเป็นยอดเยี่ยมสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสภาพทางด้านร่างกายซึ่งให้สรรพคุณต่างๆเยอะแยะ
แคปซูลเห็ดหลินจือดังต่อไปนี้ สารโพลีแซคคาไรด์ ช่วยสำหรับเพื่อการดำเนินงานของระบบต่างๆภายในร่างกาย ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ช่วยต้านรวมทั้งปกป้องรักษาการแพร่ขยายตัวของเซลล์ของมะเร็ง ช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด ล้างพิษขายส่งเห็ดหลินจือในร่างกาย สารพบมาเนี่ยม ช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือด บำรุงประสาท บำรุงสมอง ช่วยสำหรับในการไหลเวียนของระบบเลือด บำรุงตับ ขับพิษ สามารถรักษาอาการของโรคมะเร็ง สารไตรเทอร์ปินอยด์ ช่วยลดคลอเรสเตอรอล รวมทั้งไขมันในร่างกายขายเห็ดหลินจือ สร้างเสริมระบบที่ทำการย่อยอาหารปรับระดับความดันโลหิตให้ปกติ กระตุ้นรูปแบบการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว รวมทั้งสารการ์โนเดอริก ขายเห็ดหลินจือ ยังช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือดรวมทั้งคุ้มครองป้องกันการอุดตันของไขมันในแคปซูลเห็ดหลินจือเส้นโลหิต ที่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ นอกจากนี้ชาวจีนยังรับประทานเห็ดหลินจือ เพื่อเป็นยาอายุวัฒนะ ปรับสมดุลให้ร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงเลือด ฯลฯรับผลิตเห็ดหลินจือ
ขายเห็ดหลินจือ ขายส่งเห็ดหลินจือ
รับผลิตเห็ดหลินจือ เเคปซูลเห็ดหลินจือ
สมุนไพรอื่นๆ
คุณประโยชน์ถั่งเช่า
ถั่งเช่า สรรพคุณถั่งเช่าช่วยเสริมสมรรถนะทางเพศ มีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศ ช่วยให้น้ำอสุจิแข็งแรก เพราะการกินถั่งเช่าจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงของลับเยอะขึ้น ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในน้ำเชื้อได้ โดยจากการเรียนรู้ในเพศชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในสเปิร์มเพิ่มขึ้น 33% อีกทั้งยังลดจำนวนสเปิร์มที่มีความผิดธรรมดาลงได้ถึง 29% และก็เมื่อศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้ 66 – 86% อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการคุ้มครองรวมทั้งเสริมสร้างลักษณะการทำงานของต่อมหมวกไต และก็เพิ่มจังหวะที่สเปิร์มจะกำเนิดได้ช่วยทำให้หลักการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีคุณประโยชน์ช่วยปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้ปกติได้ ทั้งยังยังช่วยทุเลาอาการหัวใจขาดออกสิเจน รวมทั้งเพิ่มออกสิเจนให้หัวใจได้สร้างเสริมลักษณะการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยปรับให้ปรุงลักษณะการทำงานของระบบภูมิต้านทานให้เป็นปกติ  ช่วยทำให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันมากขึ้นเรื่อยๆต่อต้านโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับในการต้านมะเร็ง ขึ้นรถคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่านับว่าเป็นสารที่มีความจำเป็นสำหรับในการต้านทานการเกิดโรคมะเร็ง ป้องกันการเกิดและก็การแพร่ไปของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีคุณประโยชน์ควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล รวมทั้งสามกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูรูปแบบการทำงานของไต สำหรับผู้เจ็บป่วยโรคไตเรื้อรัง การกินถั่งเช่าจะช่วยบรรเทาอาการลง และก็ทำให้สุขภาพไตดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดความเสียหายของไตที่เกิดจากสารพิษตกค้างได้เสริมสร้างการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ รวมทั้งคุ้มครองป้องกันการเกิดพังพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ลดความหลีกเลี่ยงสำหรับในการกำเนิดโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงโลหิต สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยเสริมสร้างรูปแบบการทำงานของระบบโลหิต ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกมากเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและก็เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทำในจำนวนที่เพียงพอต่อสถาพทางร่างกายลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่าถือเป็นสมุนไพรอีกจำพวกที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการเรียนพบว่าการกินถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
คุณประโยชน์กวาวเครือขาว
หัวกวาวเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนแก่ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เมื่อยล้า ผอมแห้งแรงน้อย นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนผู้หญิงสูง ทาหรือรับประทานทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจก่อให้แท้งบุตรได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็มดลูกมีเลือดมาคั่งมากขึ้น บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้รุ่งเรือง แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง เคลื่อนแคล่วคล่องว่องไว บำรุงเลือด กินได้นอน ผิวหนัง
สรรพคุณว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก ยาสมุนไพรพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ เหง้า ฝนทาแผล แก้พิษหมากัด หนังสือเรียนไทย เหง้า รักษาเลือดออกจากมดลูกหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ แก้ตับอักเสบ แก้เจ็บท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการระดูมาไม่ปกติ , เจ็บท้องระหว่างมีระดู ตกขาว ขับน้ำคร่ำ แก้ธาตุพิการของกินไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร หัวตำดองดัวยเหล้า รับประทานทีละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับคนคลอดลูกใหม่ๆแก้ปวดมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่เข้าทาง ไม่อักเสบ นิยมนำหัวของว่านชักมดลูกที่เป็นหัวกลมสั้นมาฝานต้มน้ำสำหรับอาบ รวมทั้งดื่ม เพื่อให้สภาพร่างกาย รวมทั้งมดลูกฟื้นได้เร็วขึ้น ส่วนหญิงบางคนในสมัยใหม่ไม่ค่อยพบการอยู่ไฟแล้ว แต่ก็ยังนิยมใช้ว่านชักมดลูก/ว่านทรหดมาต้มน้ำอาบ และดื่มเสมอๆตลอดเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า ว่านชักมดลูกยังช่วยกระตุ้นการย่อยของอาหาร แก้ริดสีดวง แก้โรคไส้เลื่อน รักษาแผลในกระเพาะ ปกป้องมะเร็งประเภทต่างๆลดอาการปวดบวมของแผล และต้านทานการอักเสบของแผล ถ้าเกิดเป็นแผลด้านในจะใช้การต้มน้ำ แม้เป็นแผลภายนอกบางทีอาจใช้ทั้งยังการต้มน้ำกิน ใช้บดทาแผล หรือน้ำสุกล้างทาแผล ช่วยกระตุ้นวิธีการสร้างเซลล์ใหม่ และก็การบูรณะเซลล์ที่ผุกร่อนหรือเซลล์รอยแผล ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวแลดูผ่องใส ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก กระตุ้นการหลั่งน้ำถุง และช่วยกระตุ้นกระบวนแขนย่อยอาหาร แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
สรรพคุณ ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง [/b]รสขม ฉุนน้อย ใช้ละลายเสมหะ, แก้เวียนหัว, ตาแดง, ลดไข้, บำรุงตับ, แก้ร้อนใน,ไอหวัด,ไอกรน, เต้านมอักเสบ, เป็นแผลมีหนอง, บำรุงสายตาใบ รสเปียกแฉะเย็นมีกลิ่นฉุน ใช้แก้ฝีหนอง อาการบวมโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ,ลดการต่อว่าเชื้อ น้ำมันหอมระเหย มีคุณประโยชน์แก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม สามารถปกป้องผิวแห้ง ผิวแตกลาย บำรุงผิว บำรุงเส้นผม
ราก มีรสขมเผ็ดบางส่วน มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดและก็ตับ ใช้เป็นยาระบายน้ำคั้นจากใบใช้แก้อาการหูเจ็บ ปวดหู ช่วยแก้ลักษณะของการปวดฟัน ช่วยรักษาปากเปื่อย แผลเปื่อยยุ่ย ช่วยแก้ลักษณะของการปวดท้อง ใช้เป็นยาขับพยาธิเภสัชตำรับของประเทศเม็กซิโก เคยใช้ดอกรวมทั้งใบต้มน้ำกินใช้ขับลมและก็ขับฉี่  ในอินเดีย น้ำคั้นจากดอกใช้ฟอกเลือดรวมทั้งแก้ริดสีดวงทวาร ในบราซิล ใช้ดอกชงน้ำหรือต้นน้ำรับประทาน แก้อาการปวดตามข้อ
คุณประโยชน์/คุณประโยชน์ของลูทีน
ลูทีน รวมทั้งซีแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ที่สะสมอยู่บริเวณเรตินาของดวงตา ซึ่งเม็ดสีนี้จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาเรตินาและก็หน้าจอประสาทตาจากกระบวนการ OxidativeStress ซึ่งนั่นนับได้ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหน้าจอประสาทตาเสื่อมได้ รวมทั้งลูทีน (lutein) และก็ซีแซนทีน (zeaxanthin) ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านทานขบวนการออกซิเดชันเพื่อปกป้องเซลล์รับแสงสว่าง (photoreceptor cells) จากอันตรายจากอนุมูลอิสระที่เซลล์ทำขึ้นเพราะว่ามีปริมาณออกสิเจนสูง (oxygen tension) และจากการเช็ดกแสงสว่าง นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าสารประกอบทั้งคู่นี้มีบทบาทในการกรองแสงสีฟ้าที่เป็นคลื่นแสงที่มีพลังงานสูง โดยประมาณว่าจะสามารถกรองแสงสีฟ้าลงได้ถึง 40 % ก่อนที่แสงจะตกถึงแมคูลา ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะสามารถลดสภาพการณ์ความเคร่งเครียดขบวนการออกซิเดชันต่อหน้าจอประสาทตาได้อย่างเป็นจริงเป็นจังนอกจากนี้ลูทีนยังปฏิบัติหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในดวงตาของมนุษย์อีกด้วย ด้วยเหตุว่าดวงตาของเราจะมีสารอนุมูลอิสระอยู่เยอะมากๆ ซึ่งจะเป็นตัวทำลายเซลล์รับภาพแล้วก็ทำให้มีการเกิดโรคเกี่ยวกับหน้าจอประสาทตาทั้งในเด็กและคนแก่ได้ ลูทีนถือเป็นสารอาหารที่มีความ สำคัญในการคุ้มครองป้องกันจอประสาทตา โดยลูทีนจะทำงานร่วมกันกับกรดไขมันดีเอชเอแล้วก็เอเอซึ่งมีส่วนช่วยสำหรับเพื่อการสร้างเสริมพัฒนาการด้านการมองเห็นของเด็ก โดยดีเอชเอแล้วก็เอเอ จะปฏิบัติภารกิจเสมือนเป็นหลอดไฟ ส่วนลูทีนจะทำหน้าที่เหมือนเป็นสารฉาบหลอดไฟไม่ให้เสื่อมเร็ว แล้วก็นอกเหนือจากลูทีนจะพบได้บ่อยในดวงตาของคนเราแล้ว ยังพบได้ในสมองในส่วนที่เกี่ยวกับการมองมองเห็นถึงปริมาณร้อยละ 66 จึงเชื่อว่าลูทีนมีส่วนช่วยสำหรับเพื่อการรับภาพแล้วก็ส่งต่อไปยังสมองได้ดิบได้ดีขึ้นอีกด้วยจากการศึกษาทางระบาดวิทยา เจอหลักฐานว่า ลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนช่วยลดโรคจอประสาทตาเสื่อม (Age-related macular degeneration: AMD) ที่ทำการ อาหารแล้วก็ยาสหรัฐอเมริกา ให้การรับประกันสินค้าเสริมของกินลูทีนและก็ซีแซนทีน สำหรับการลดการเสี่ยงของการเกิดความเสื่อมโทรมของตา อันมีต้นเหตุจากอายุที่มากขึ้น นอกจาก ลูทีนและก็ซีแซนทีน จะมีคุณลักษณะสำหรับการช่วยชะลอความเสื่อมถอยของเรตินา แล้วก็เลนส์ตาแล้ว ยังส่งผลให้ผิวหนังชุ่มชื้น ช่วยต้านอนุมูลอิสระ คุ้มครองปกป้องโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แล้วก็คุ้มครองปกป้องการเกิดโรคหัวใจ

Tags : ขายส่งเห็ดหลินจือ

10

สรรพคุณวิเศษของตรีผลาที่สามารถรักษาคุณเกี่ยวกับโรคต่างๆ
ขายตรีผลา DETOX ล้างพิษตับ ล้างพิษ เมือกมัน ตะกรันในลำไส้ ล้างไขมันเกาะตับ ไขมันพอกตับ ล้างน้ำเหลืองเสีย
ผิวผ่องเด้งเต่งตึง มีออร่า ลดรอยเหี่ยวย่น ลดรอยหลุมสิว ลดสิว สร้างคอลลาเจนให้ผิวเรียบเนียน รอยแผลเป็น รอยดำ จางเร็วขึ้น ชลอแก่ ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย
ขายตรีผลา ลดไขมันในเลือด ลดไตรกลีเซอรไรด์ ลด LDL และโคเลสเตอรอล
ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ช่วยลดน้ำหนัก ลดบวมน้ำ ช่วยให้ผมดกดำ
ปรับสมดุลขับถ่าย (โดยไม่ทำให้ท้องเสีย) เป็นยาอายุวัฒนะ
ล้างน้ำเหลืองเสีย ไหลเวียนเลือด ทำให้ระบบเลือดสมบูรณ์ขึ้น บำรุงเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากภายใน
ขายตรีผลา เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ทางเดินหายใจ และ ภูมิแพ้ผิวหนัง
ปกป้องเซลล์ดีในร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระสูงมาก มากกว่าอาหารเสริมทั่วไปถึง 10 เท่า ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่เสื่อมโทรม ไม่ป่วยง่าย ดูอ่อนกว่าวัย ปลอดภัยจากสารไม่ดีในอาหาร หรือ มลภาวะภายนอก
ควรทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไป จึงจะเห็นผล ดังนี้
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล)
* ระดับน้ำตาลในเลือด ไขมัน ไขมันเกาะตับ ไขมันพอกตับ โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ LDL และ ความดัน เข้าสู่ระดับปกติจากผลตรวจในห้องปฎิบัติการอย่างมีนัยสำคัญ
* ขายตรีผลา การเผาผลาญและการไหลเวียนน้ำเหลืองและโลหิตดีขึ้น
* รักษาสิว แผล สิว และ แผลเป็น หายและจางเร็วขึ้น ผิวผ่องเนียนใสขึ้น ริ้วรอยเหี่ยวย่นลดลง
* ขจัดสารพิษจากตับ ลำไส้ ล้างน้ำเหลืองเสีย ไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายสมดุลหลับลึก และ หลับสบาย และตื่นมาอย่างมีชีวิตชีวา (ไม่ทำให้ง่วงระหว่างวัน) ส่งผลให้ หน้าตาสดชื่น รอยคล้ำใต้ตาลดลง
* รับผลิตตรีผลา การขับถ่ายสมดุลขึ้น (สูตรของหมออรรถวุฒิ ไม่ทำให้ท้องเสีย เพราะ ไม่มีส่วนผสมของยาระบาย)
* อาการของผู้ที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ไซนัสอักเสบ ลดลง
* มีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ช่วยให้ผมดกดำ
* เหมาะสำหรับเนื้องอก เนื้อร้าย ใช้ได้
* สมานรักษาแผลในกระเพาะและลำไส้ ทำลำไส้ให้สะอาด ล้างเมือกมันตะกรันของเสียต่างๆ
* มีส่วนประกอบของสารสกัด ขมิ้นชัน เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
 ขายตรีผลา สกัดแคปซูล ล้างพิษตับ ลำไส้ ไขมันเกาะตับโคเลสเตอรอล ล้างน้ำเหลืองเสีย ผิวผ่องเด้ง
ตรีผลา (Triphala Extract)แคปซูล สมุนไพรตรีผลา สกัดเข้มข้นพิเศษ สูตรเฉพาะ ประสิทธิภาพสูง โดยแพทย์แผนไทย และ เภสัชกร วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% เป็นสารสกัดเข้มข้น โดยวิธี Spray dry และ HPLC วิเคราะห์สารสำคัญก่อนผลิต ทำให้ตัวยาสำคัญมากกว่า และ ประสิทธิภาพ การรักษา ชัดเจนกว่า ตรีผลา ทั่วๆไป
DETOX ล้างพิษตับ ล้างพิษ เมือกมัน ตะกรันในลำไส้ ล้างไขมันเกาะตับ ไขมันพอกตับ ล้างน้ำเหลืองเสีย
ขายส่งตรีผลา ผิวผ่องเด้งเต่งตึง มีออร่า ลดรอยเหี่ยวย่น ลดรอยหลุมสิว ลดสิว สร้างคอลลาเจนให้ผิวเรียบเนียน รอยแผลเป็น รอยดำ จางเร็วขึ้น ชลอแก่ ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย
ลดไขมันในเลือด ลดไตรกลีเซอรไรด์ ลด LDL และโคเลสเตอรอล
ควบคุมน้ำหนัก ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ช่วยลดน้ำหนัก ลดบวมน้ำ ช่วยให้ผมดกดำ
ขายตรีผลา[/b] ปรับสมดุลขับถ่าย (โดยไม่ทำให้ท้องเสีย) เป็นยาอายุวัฒนะ
ล้างน้ำเหลืองเสีย ไหลเวียนเลือด ทำให้ระบบเลือดสมบูรณ์ขึ้น บำรุงเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากภายใน
เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ ทางเดินหายใจ และ ภูมิแพ้ผิวหนัง
ปกป้องเซลล์ดีในร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระสูงมาก มากกว่าอาหารเสริมทั่วไปถึง 10 เท่า ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่เสื่อมโทรม ไม่ป่วยง่าย ดูอ่อนกว่าวัย ปลอดภัยจากสารไม่ดีในอาหาร หรือ มลภาวะภายนอก
ควรทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไป จึงจะเห็นผล ดังนี้
(ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล)
* ระดับน้ำตาลในเลือด ไขมัน ไขมันเกาะตับ ไขมันพอกตับ โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ LDL และ ความดัน เข้าสู่ระดับปกติจากผลตรวจในห้องปฎิบัติการอย่างมีนัยสำคัญ
* การเผาผลาญและการไหลเวียนน้ำเหลืองและโลหิตดีขึ้น
* รักษาสิว แผล สิว และ แผลเป็น หายและจางเร็วขึ้น ผิวผ่องเนียนใสขึ้น ริ้วรอยเหี่ยวย่นลดลง
* แคปซูลตรีผลา ขจัดสารพิษจากตับ ลำไส้ ล้างน้ำเหลืองเสีย ไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายสมดุลหลับลึก และ หลับสบาย และตื่นมาอย่างมีชีวิตชีวา (ไม่ทำให้ง่วงระหว่างวัน) ส่งผลให้ หน้าตาสดชื่น รอยคล้ำใต้ตาลดลง
* การขับถ่ายสมดุลขึ้น (สูตรของหมออรรถวุฒิ ไม่ทำให้ท้องเสีย เพราะ ไม่มีส่วนผสมของยาระบาย)
* ขายตรีผลา อาการของผู้ที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนัง ทางเดินหายใจ ไซนัสอักเสบ ลดลง
* มีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ช่วยให้ผมดกดำ
* เหมาะสำหรับเนื้องอก เนื้อร้าย ใช้ได้
* สมานรักษาแผลในกระเพาะและลำไส้ ทำลำไส้ให้สะอาด ล้างเมือกมันตะกรันของเสียต่างๆ
* แคปซูลตรีผลา มีส่วนประกอบของสารสกัด ขมิ้นชัน เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
ตรีผลา Triphala  เป็นตำรับยาสมุนไพรโบราณที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ทางเลือกระดับสากล และมีงานวิจัยอย่างเป็นทางการยืนยันถึงประสิทธิภาพในด้านต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศ
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลในการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดย ค้นหาใน google ด้วยคำว่าตรีผลา สกัด เข้มข้น ชนิดแคปซูล  www.charmingfresh.com เป็นสารสกัดเฉพาะตัวยาสำคัญล้วนๆ แยกกาก และ สารอื่นๆที่ไม่จำเป็นตามธรรมชาติออก ปราศจากสาร แทนนิน ที่มีมากตามธรรมชาติ สูตรนี้จึงเป็นสูตรปราศจาก สารแทนนิน
ประกอบด้วยตัวยา 3 ชนิด ได้แก่
สมอไทย สมอภิเภก และ มะขามป้อม
สรรพคุณตรีผลา
• DETOX ล้างพิษในตับ ล้างน้ำเหลืองเสีย (Sandhyaa et al.,2006)
 • ขายส่งตรีผลา ผิวพรรณผ่องใส กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต เพิ่มคอลลาเจน (Mukherjee et al.,2005)
 • เสริมภูมิคุ้มกัน เป็นยาอายุวัฒนะ (Kumar, et al.,2008)
 • ต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ทำให้อ่อนกว่าวัย (Bhattacharya et al.,1999)
 • ควบคุมความดัน ต้านเบาหวาน ลดโคเลสเตอรอล (Kaur,et al,2008)
 • ต้านเนื้องอก ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ปกป้องตับไต (Prabhakar, et al.2010)
 • ต้านไขข้ออักเสบอย่างมีประสิทธิภาพสูง (Sabina, and Rasool 2008)
 • มีฤทธิ์สูงในการทำลายมะเร็งเต้านม (Sandhy,et al.2006;Kaur,et al.2006;Sandhya,and Mishra)
รับผลิตตรีผลา มะเร็งต่อมลูกหมาก (Kaur, et al.2006)มะเร็งตับ และ มะเร็งปอด (Pinmai, etal.2008) และไม่มีพิษต่อเซลล์
 ปกติและในหนูทดลอง (Sandhy, et al.2006;Pinmai,et al.2008;Jagetia,  et al.2002)
ขายตรีผลา ขายส่งตรีผลา รับผลิตตรีผลา แคปซูลตรีผลา
สมุนไพรอื่นๆ
คุณประโยชน์กวาวเครือขาว
หัวกวาวเครือขาว รสเย็นเบื่อเมา บำรุงเนื้อหนังให้เต่งตึง บำรุงสุขภาพ ชูกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะสำหรับคนวัยชรา แก้เมื่อยตามร่างกาย แก้เมื่อยล้า ซูบซีด นอนไม่หลับ มีฮอร์โมนเพศหญิงสูง ทาหรือกินทำให้เต้านพขยายตัว เส้นผมดกดำ เพิ่มเส้นผม เป็นยาปรับรอบเดือนอาจส่งผลให้แท้งบุตรได้ บำรุงความกำหนัด ทำให้อวัยวะสืบพันธุ์และมดลูกมีเลือดมาคั่งมากขึ้น บำรุงอวัยวะสืบพันธุ์ให้รุ่งเรือง แก้โรคจาฟาง ต้อกระจก ทำให้ความจำดี ทำให้มีพลัง เคลื่อนกระฉับกระเฉง บำรุงเลือด กินได้นอน ผิวหนัง
สรรพคุณถั่งเช่า
ถั่งเช่า สรรพคุณถั่งเช่าช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ มีฤทธิ์ชูกำลังทางเพศ ช่วยทำให้น้ำเชื้อแข็งแรก เหตุเพราะการกินถั่งเช่าจะส่งผลให้มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสืบพันธุ์เยอะขึ้น ถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของสเปิร์มในน้ำอสุจิได้ โดยจากการศึกษาในเพศชาย 22 คนพบว่าเมื่อใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมแล้ว ปริมาณของสเปิร์มในสเปิร์มมากขึ้น 33% อีกทั้งยังลดปริมาณสเปิร์มที่มีความผิดธรรมดาลงได้ถึง 29% แล้วก็เมื่อศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่าถั่งเช่าสามารถช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้ 66 – 86% ทั้งยังยังมีคุณลักษณะสำหรับในการคุ้มครองป้องกันแล้วก็สร้างเสริมการทำงานของต่อมหมวกไต และก็เพิ่มจังหวะที่สเปิร์มจะปฏิสนธิได้ช่วยปรับแนวทางการทำงานของหัวใจ  ถั่งเช่า มีคุณประโยชน์ช่วยทำให้ปรับอัตราการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติได้ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการหัวใจขาดออกซิเจน รวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้หัวใจได้เสริมสร้างลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ถั่งเช่ามีสรรพคุณช่วยปรับให้ปรุงแนวทางการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ปกติ  ช่วยทำให้ร่างกายสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นเรื่อยๆต้านทานโรคมะเร็ง ถั่งเช่าก็ยังมีฤทธิ์สำหรับการต้านโรคมะเร็ง โดยสารคอร์ไดเซปิน (Codycepin) ที่อยู่ในถั่งเช่าถือเป็นสารที่มีความหมายสำหรับเพื่อการต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ง ปกป้องการเกิดรวมทั้งการแพร่ระบาดของเนื้อร้ายลดไขมันในเลือด ถั่งเช่ามีสรรพคุณควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และก็ตรีกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภัยอื่นๆฟื้นฟูรูปแบบการทำงานของไต สำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรัง การกินถั่งเช่าจะช่วยทุเลาอาการลง รวมทั้งทำให้สุขภาพไต ทั้งยังลดความทรุดโทรมของไตที่เกิดขึ้นมาจากสารพิษตกค้างได้สร้างเสริมหลักการทำงานของตับ การกินถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมจะช่วยลดผลกระทบจากสารพิษ แล้วก็คุ้มครองการเกิดพังทลายพืดในตับ สารต้านอนุมูลอิสระก็ยังเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิต้านทาน ลดความเลี่ยงในการกำเนิดโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ด้วยบำรุงเลือด สารที่อยู่ในถั่งเช่าก็ยังช่วยสร้างเสริมแนวทางการทำงานของระบบเลือด ทำให้ร่างกายสร้างไขกระดูกเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวถูกสร้างในปริมาณที่พอเพียงต่อสุขภาพลดระดับน้ำตาลในเลือด ถั่งเช่าถือเป็นสมุนไพรอีกประเภทที่ช่วยลดน้ำตาลได้ โดยมีการศึกษาพบว่าการรับประทานถั่งเช่าวันละ 3 กรัม จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ถึง 95%
คุณประโยชน์ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก ยาสมุนไพรพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ เหง้า ฝนทาแผล แก้พิษสุนัขกัด แบบเรียนไทย เหง้า รักษาเลือดออกจากมดลูกหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ แก้ตับอักเสบ แก้เจ็บท้อง ขับน้ำดี รักษาอาการเมนส์มาไม่ปกติ , ปวดท้องระหว่างมีเมนส์ ตกขาว ขับน้ำคาวปลา แก้ธาตุทุพพลภาพของกินไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร หัวตำดองดัวยสุรา รับประทานทีละไม่เกิน 2 ช้อนโต๊ะ สำหรับคนคลอดลูกใหม่ๆแก้เจ็บปวดมดลูก ทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่ ไม่อักเสบ นิยมนำหัวของว่านชักมดลูกที่เป็นหัวกลมสั้นมาฝานต้มน้ำสำหรับอาบ แล้วก็ดื่ม เพื่อสภาพร่างกาย รวมทั้งมดลูกฟื้นได้เร็วขึ้น ส่วนหญิงบางบุคคลในยุคใหม่ไม่ค่อยเจอการอยู่ไฟแล้ว แม้กระนั้นก็ยังนิยมใช้ว่านชักมดลูก/ว่านทรหดมาต้มน้ำอาบ แล้วก็ดื่มเป็นประจำตลอดเวลา 3 เดือน หรือมากยิ่งกว่า ว่านชักมดลูกยังช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร แก้ริดสีดวง แก้ไส้เลื่อน รักษาแผลในกระเพาะ ป้องกันโรคมะเร็งชนิดต่างๆลดอาการปวดบวมของแผล รวมทั้งต้านทานการอักเสบของแผล ถ้าเกิดเป็นแผลข้างในจะใช้การต้มน้ำกิน ถ้าเกิดเป็นแผลด้านนอกบางทีอาจใช้ทั้งยังการต้มน้ำกิน ใช้บดทาแผล หรือน้ำสุกล้างทาแผล ช่วยกระตุ้นวิธีการสร้างเซลล์ใหม่ แล้วก็การบูรณะเซลล์ที่สึกกร่อนหรือเซลล์บาดแผล ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวแลดูผ่องใส ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยสำหรับในการควบคุมน้ำหนัก กระตุ้นการหลั่งน้ำถุง และก็ช่วยกระตุ้นกระบวนกรย่อยอาหาร แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
คุณประโยชน์พลูคาว
พลูคาว เป็นสมุนไพรที่ให้ รสเผ็ด มีกลิ่นคล้ายคาวปลา เป็นยาเย็น แก้กามโรค เข้าข้อ แก้น้ำเหลืองเสีย ทำให้แผลแห้ง ออกฤทธิ์ต่อปอดและตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ทำลายพิษไข้ แก้พิษ ขับฉี่ แก้บวมน้ำ รักษาปอดอักเสบเป็นหนอง หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ไอ รักษาติดโรคฟุตบาทฉี่ ไตอักเสบบวมน้ำ ลำไส้อักเสบ เต้านมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ แก้บิด แก้ริดสีดวงทวาร ด้านนอกใช้แก้พิษงู แมลงกัดต่อย แก้โรคผิวหนังขี้กลากโรคเกลื้อน ฝีอักเสบ ทาข้างนอกให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังในรอบๆนั้นมากมาย ปอดอักเสบ ไข้ป่า แก้โรคผิวหนังผื่นคัน  ฝีฝักบัว  ฝีแผลเปื่อย รวมทั้งพอกในรายกระดูกหัก แล้วก็โรคหนองใน มีฤทธิ์สำหรับในการช่วยต้านมะเร็ง ยับยั้งการเติบโตของเซลล์ของโรคมะเร็ง  มีฤทธิ์สำหรับในการช่วยบรรเทาฟื้นฟูโรคความดันเลือดสูง  ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ยับยั้งโรค ช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้อยู่สู้โรคได้เป็นเวลานานมากขึ้น  ช่วยยั้งเบาหวาน รักษาความสมดุลของร่างกาย   ใช้เป็นส่วนผสมในตำรับยาที่เป็นน้ำยาข้น ใช้ทารักษาแล้วก็ช่วยต้านทานเชื้อโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่   ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยา ช่วยรักษาอาการติดเชื้อโรครุนแรง ติดเชื้อฟุตบาทหายใจ   ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาที่เป็นน้ำยาข้น ใช้ทารักษาคางทูม ต่อมทอนซิลอักเสบ และก็ปอดอักเสบในเด็ก   กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวช่วยรักษาสภาวะภูมิแพ้ โรคหอบหืด ใช้เป็นยาระบาย ของกินไม่ย่อย  ช่วยขับพยาธิ  รักษาโรคตับอักเสบจำพวกโรคตับเหลือง  รักษาแผลอักเสบรอบๆคอมดลูก รักษาการอักเสบรอบๆกระดูกเชิงกราน   มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ช่วยยับยั้งการเติบโตของไวรัสชนิดต่างๆอาทิเช่น ไข้ทรพิษ ฝึก งูสวัด เริม เอดส์ (HIV)  เหมาะกับคนเจ็บรวมทั้งคนที่ต้องการบำรุงร่างกาย ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น ทำให้โรคต่างๆมีลักษณะอาการดีขึ้น  ใช้พร้อมกันกับการดูแลรักษาด้วยเคมีบำบัดรักษาหรือการฉายรังสี จะช่วยทำให้คนเจ็บมีลักษณะอาการแพ้ลดลง ประเทศจีน ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น ใช้อีกทั้งต้นเป็นยาลดไข้ กำจัดสารพิษ รักษาแผลในกระเพาะรวมทั้งลดการอักเสบ ประเทศเกาหลีใช้พลูคาวเป็นยาลดระดับความดันเลือดสูง สภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเนื่องจากมีการสะสมของไขมัน (atherosclersis) และมะเร็ง ส่วนเนปาลใช้ลำต้นใต้ดินในตำรับยาที่เกี่ยวกับโรคของสตรี ขับระดู ใช้อีกทั้งต้นเป็นยาย่อยอาหาร ทุเลาอาการอักเสบ ใบใช้สำหรับการรักษาโรคผิวหนัง แก้บิดรวมทั้งริดสีดวงทวาร
คุณประโยชน์ ดอกดาวเรือง
ดอกดาวเรือง [/b]รสขม ฉุนน้อย ใช้ละลายเสมหะ, แก้วิงเวียน, ตาแดง, ลดไข้, บำรุงตับ, แก้ร้อนใน,ไอหวัด,ไอกรน, เต้านมอักเสบ, เป็นแผลมีหนอง, บำรุงสายตาใบ รสเปียกเย็นมีกลิ่นแรง ใช้แก้ฝีหนอง อาการบวมโดยไม่ทราบมูลเหตุ,ลดการติเชื้อ น้ำมันหอมระเหย มีสรรพคุณแก้วิงเวียนหัว หน้ามืด เป็นลม สามารถปกป้องผิวแห้ง ผิวแตกลาย บำรุงผิว บำรุงเส้นผม
ราก มีรสขมเผ็ดบางส่วน มีฤทธิ์เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดแล้วก็ตับ ใช้เป็นยาระบายน้ำคั้นจากใบใช้แก้อาการหูเจ็บ ปวดหู ช่วยแก้ลักษณะของการปวดฟัน ช่วยรักษาปากเปื่อย แผลเน่าเปื่อย ช่วยแก้ลักษณะของการปวดท้อง ใช้เป็นยาขับพยาธิเภสัชตำรับของประเทศเม็กซิโก เคยใช้ดอกแล้วก็ใบต้มน้ำดื่มใช้ขับลมและก็ขับฉี่  ในประเทศอินเดีย น้ำคั้นจากดอกใช้ฟอกเลือดรวมทั้งแก้ริดสีดวงทวาร ในบราซิล ใช้ดอกชงน้ำหรือต้นน้ำรับประทาน แก้อาการปวดตามข้อ

Tags : ขายส่งตรีผลา,รับผลิตตรีผลา

11

ขายมะขามแขกสุดยอดสรรพคุณ
ขายมะขามแขกมีสรรพคุณเป็นยาระบาย เพราะเหตุว่าจุลชีวันในทางเดินอาหารจะเข้าไปเสื่อมสภาพสารเซนโนไซด์เอรวมทั้งบีกลายเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่ไปกระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่ ทำให้เกิดความรู้สึกปวดท้องต้องการถ่าย แม้กระนั้นคนมักหลงผิดจึงโหมกินยาระบายวันละหลายๆรอบ เมื่อเสียน้ำจากการถ่ายมากๆร่างกายก็จะย่ำแย่ลง รู้สึกอ่อนระโหยโรยแรง บางทีอาจถึงช็อกจนกระทั่งเสียชีวิตได้ แล้วก็ถ้าใช้ติดต่อกันนานมากๆจะทำให้ลำไส้ใหญ่โน่นคุ้นชิน การกินสมุนไพรมะขามแขกในรูปของชาชง รูปแบบเม็ด ขายสมุนไพรมะขามแขกหรือชนิดแคปซูลนั้น ถ้าหากกินในปริมาณที่เหมาะเจาะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาท้องผูกนับว่าไม่เป็นอันตราย แม้กระนั้นถ้าหากกินในจำนวนที่มากจนเหลือเกินก็จะก่อให้มีอันตรายได้เหมือนกัน และก็ที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกันใหม่ซึ่งก็คือ ยาระบายเหล่านี้ไม่ช่วยทำให้ลดน้ำหนักได้ เนื่องจากสิ่งที่ถูกขับออกมานั้นเป็นกากอาหารรวมทั้งน้ำในร่างกาย ส่วนไขมันก็ยังวนเวียนอยู่ในตัวเราไม่ได้ถูกระบายไปพร้อมทั้งของเสีย ขายมะขามแขกเป็นเพียงแค่ยาระบายเท่านั้นไม่อาจจะนำมากินเพื่อจะลดความอ้วนได้ และก็ถ้าหากกินในปริมาณที่มากจนถึงเกินไปก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ด้วย
ใบมะขามแขก รสขมบางส่วน มีฤทธิ์ขับความร้อน ช่วยให้ถ่าย และขับเยี่ยว ขายมะขามแขกสรรพคุณรักษาอาการ ท้องผูก แล้วก็ปวดหลัง ลดการบวมน้ำ
ขายมะขามแขก มะขามแขกใช้เป็นยาระบายโดยรับประทานก่อนนอน ตอนที่ยาออกฤทธิ์ราวๆ 8-10 ชั่วโมง ยาจะทำให้อุจจาระมีมวลมากขึ้นเรื่อยๆ และลักษณะอุจจาระจะนุ่มขึ้น มีการใช้มะขามแขกในผู้ป่วยข้างหลังผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมาก พบว่ามะขามแขกช่วยทำให้ถ่ายอุจจาระในลักษณะที่พึงประสงค์ดีมากยิ่งกว่าการใช้ Milk of Magnesia นอกนั้นแคลเซียมเซนโนไซต์ ซึ่งเป็นสารสกัดจากใบมะขามแขก ช่วยให้คนไข้ชราข้างหลังการผ่าตัดอุจจาระได้คล่องแคล่วขึ้น

 • ฝักมะขามแขก ใช้ปรุงเป็นยาถ่าย ยาระบายได้ดี และก็ช่วยแก้ อาการท้องผูกได้
 • ขายส่งมะขามแขก ช่วยทำให้คลื่นไส้
 • ฝักมะขามแขกช่วยถ่ายพิษไข้
 • ขายมะขามแขกช่วยถ่ายพิษเสลด
 • 5. รับผลิตมะขามแขกช่วยแก้อาการสะอึก
 • และก็ฝักมะขามแขกช่วยขับลมในไส้
 • ขายมะขามแขก ช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้
 • ขายมะขามแขกช่วยถ่ายพิษอุจจาระเป็นมูก
 • และฝักมะขามแขกช่วยแก้ริดสีดวงทวาร
 • แคปซูลมะขามแขก ช่วยถ่ายพยาธิ
 • ขายมะขามแขกช่วยถ่ายโรคชาย
 • ขายมะขามแขก ช่วยถ่ายน้ำเหลือง
 • ขายมะขามแขกช่วยลดอาการบวมน้ำ
 • แคปซูลมะขามแขกช่วยลดอาการปวดหลัง

  ส่วนประกอบสำคัญ
  ใบมะขามแขก
  โกฐน้ำเต้า
  เนื้อผลสมอไทย
  เนื้อผลส้มแขก
  ขายยาระบาย ขายส่งยาระบาย จำหน่ายยาระบาย แคปซูลยาระบาย
  รับผลิตยาระบาย


  คุณประโยชน์ ช่วยระบบขับถ่าย ช่วยระบายท้อง
  คุ้มครองป้องกันริดสีดวงทวารหนัก เหมาะกับคนที่อาการท้องอืด
  ท้องอืด ท้องผูกเป็นประจำ ระบบขับถ่ายไม่ดี
  มะขามแขก มะขามแขกมีสารแอนทราควิโนนที่จะก่อให้กำเนิด
  การบีบตัวของลำไส้ใหญ่ ก็เลยทำให้มีคุณประโยชน์สำหรับในการใช้เป็น
  ยาระบายรักษาอาการท้องผูก โดยส่งผลการศึกษาวิจัยรับผลิตมะขามแขก
  พบว่าแม้กระทั้งสตรีที่ให้นมลูกก็สามารถใช้มะขามแขกเป็น
  ยาระบายได้น่าฟังพบว่าไม่มีผลกระทบไปถึงเด็กแรกคลอดที่รับประทานนมแม่
  นอกนั้นแคปซูลมะขามแขกยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกเช่น
  ใช้ถ่ายน้ำเหลือง ถอนพิษไข้ แก้กษัย ใช้ถ่ายพยาธิ
  รักษาอาการของริดสีดวงทวาร ขับเสมหะ อีกทั้งสามารถ
  บดอาการบวมน้ำได้ แคปซูลมะขามแขกเพราะเหตุว่ามะขามแขกจะช่วยขับน้ำที่คั่ง
  อยู่ในส่วนที่บวมออกทางอุจาระได้ โดยตอนนี้ยาระบาย
  มะขามแขก ยังได้ขึ้นบัญชีในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว
  ในจำพวกตำราเรียนยารักษากรุ๊ปทางเดินอาหาร
  กรุ๊ปรักษาท้องผูก อีกด้วย
  สรรพคุณสมอไทย
  สมอไทย สมอไทยในหนังสือเรียนยาแพทย์แผนไทยมีสรรพคุณค่าดังนี้
  ใช้รักษาอาการบิด แก้ไข้ ขับเสลด ขับน้ำดี ใช้เป็นยาระบาย
  แล้วก็รักษาโรคท้องเดิน บำรุงร่างกาย ใช้ฟอกโลหิต  แก้ร้อนใน
  รักษาสมดุลของธาตุต่างๆในร่างกาย ใช้แก้ไอ แก้เจ็บคอ
  แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย บำรุงหัวใจ บำรุงน้ำดี ขับเยี่ยว
  ขับน้ำเหลือง ช่วยทำให้เจริญอาหาร แก้เจ็บท้องรับผลิตมะขามแขก
  ลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง ระงับประสาท และก็ยังสามารถ
  ใช้รักษา และก็ป้องกันโรคต่างๆได้อีกยกตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคตับ
  ขับสารพิษให้ออกจากร่างกาย (ดีท๊อกซ์) โรคภูมิแพ้
  ลดไขมันรวมทั้งน้ำตาลในเลือด ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ
  รวมถึงต้านทานเชื้อต่างๆได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย
  แล้วก็ยังอุดมด้วยแร่ธาตุ และวิตามินต่างๆอีกมากมายขายส่งมะขามแขก
  ที่สำคัญสมอไทยยังถูกจัดอยู่ในพิกัดตรีผลา
  เหมือนกับมะขามป้อมและก็สมอพิเภกอีกด้วย
  คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ขายมะขามเเขก

  Tags : ขายมะขามเเขก,ขายส่งมะขามเเขก

12

ขายเจียวกู่หลาน[/url][/i]:มีสรรพคุณชั้นเลิศที่สามารถรักษาคุณได้ให้หายขาดจากโรคต่างๆ

 • ขายเจียวกู่หลานช่วยลดระดับความดันโลหิต, ลดคอเลสเตอรอล
 • ลดน้ำตาลในเลือด, ละลายไขมันอิสระ
 • ชะลอความแก่, ยืดอายุของเซลล์
 • รักษาโรคปวดศีรษะด้านเดียว, โรคหลอดลมเรื้อรัง
 • ขายเจียวกู่หลานช่วยรักษาโรคหลอดเลือดแข็งตัว, โรคหัวใจ
 • ต้านทานการเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • รักษาโรคกระเพาะเป็นแผล
 • สร้างเสริมเซลล์ในกระดูก
 • แคปซูเจียวกู่หลานบำรุงสมอง, ระงับประสาท
 • ขับท่อเยี่ยว, ลดอาการต่อมลูกหมากโต
 • สร้างสมดุลฮอร์โมนรอบเดือนสตรี
 • ฟื้นฟูฮอร์โมนต่อมลูกหมากสุภาพบุรุษ
ขายเจียวกู่หลานช่วยขับน้ำ หมายถึง จะขับน้ำภายในร่างกายของเป็นคนอ้วน ซึ่งส่วนใหญ่จะอ้วนลมแล้วก็อ้วนน้ำที่เกินสมดุล หรือที่สมดุลแตกต่างจากปกติ ให้น้ำนั้นออกมาจากร่างกาย ช่วยขับของเสียที่ไต ช่วยไปล้างท่อเยี่ยว ทำให้ท่อฉี่โล่งเตียนและมีแรงดัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวขายส่งเจียวกู่หลานบางคนที่ดื่มเจียวกู่หลานจะปัสสาวะบ่อยมากและก็จะมีเศษของนิ่วออกมาด้วยช่วยขับลม คือ ลมที่ผิดปรกติ ในกระเพาะอาหารรวมทั้งไส้ ลมแน่นหน้าอกกรดไหลย้อน ลมในไขข้อกระดูก ตามหัวไหล่ แขนและก็ขา เมื่อดื่มเจียวกู่หลานแล้ว จะขยายหลอดเลือดแคปซูลเจียวกู่หลานไปเลี้ยงหัวใจ สร้างสมดุลให้กับเม็ดเลือดที่ไปเลี้ยงตามร่างกายจะผายลม คลายเมื่อย และก็ขับเหงื่อช่วยขับกาก หมายถึง ขับไขมัน การอุจจาระเจ้าของร่างกายจะรู้สึกได้ว่าได้ขับไขมันออกมา อาการขับถ่ายจะลื่นไหลง่าย ไม่ต้องเบ่งมากแล้วก็ทุเลาอาการเสียดสีของริดสีดวงทวารหนักจากท้องผูก อาการถ่ายจะมีไขมันมาช่วยให้ลื่นไหลมาก สำหรับคนอายุมากหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้จะไม่ท้องผูก ไม่มีกรดแน่นเฟ้อกรดไหลย้อน จะเรอลมในอกได้ ไม่มีคาเฟอีน นอนหลับง่าย ช่วยสำหรับการย่อยแคปซูลเจียวกู่หลานของกิน ทำลายอาหารที่เป็นพลังงาน หลับสบาย ประโยชน์สูงสุดดื่มก่อนนอน 1 ถ้วยน้ำดื่มจะดีเลิศเจียวกู่หลาน ไม่ใช่แค่เพียงแต่ช่วยในหัวข้อการถ่ายเพียงแค่นั้น ยังช่วยสร้างฮอร์โมนให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือ ชาย คนแก่ การผลิตฮอร์โมน ดีต่อสุขภาพร่างกายเป็น เป็นภูมิต้านทานโรค ช่วยในการย่อยรับผลิตเจียวกู่หลานของกิน เปิดรับ เอ็นไซน์ ในอาหารเจริญ เซลล์จะเปิดบอลลูน เปิดต่อม ดี เอ็น เอ ให้ใหม่ ฟื้นฟูเซลล์ภายในอวัยวะชั้นในให้ร่างกาย  ชะลอความแก่ เพราะว่าเซลล์ดำเนินการมีประสิทธิภาพ เป็นภูมิคุ้มกันโรคต่างๆจะถ่ายทั้งผอง ขับถ่ายของเสีย ทั้งลม อีกทั้งกาก ทั้งน้ำขายส่งเจียวกู่หลาน
ส่วนประกอบสำคัญ
เจียวกู่หลาน
ขายเจียวกู่หลาน ขายส่งเจียวกู่หลาน จำหน่ายเจียวกู่หลาน
แคปซูลเจียวกู่หลาน รับผลิตเจียวกู่หลาน

เจียวกู่หลานคุณประโยชน์ หมอแผนจีนใช้ส่วนเหนือดินหรือใบ
เป็นยาแก้อักเสบแก้ไอ ขับเสมหะ
แก้หลอดลมอักเสบจำพวกเรื้อรัง หมอแผนไทย
ใช้ส่วนที่เป็นก้านตากแห้งบดละเอียดเช่นกัน
แก้อ่อนล้า แก้แผลอักเสบ ช่วยให้ไม่อ่อนแรงง่าย แคปซูลเจียวกู่หลานเจียวกู่หลาน ในเจียวกู่หลานมีสารจีแพนโนไซด์ (Gypenoside) ที่ออกฤทธิ์คล้ายกับจินเซนโนไซด์ พบได้ในโสม ก็เลยทำให้มีคุณประโยชน์ในหนังสือเรียนยาแผนโบราณ คือ ช่วยบำรุงรักษาร่างกาย ชูกำลัง ช่วยเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ รวมทั้งใช้ขับเสมหะ แก้ไอ แก้อักเสบ ทุเลาลักษณะของการปวดกระดูก ส่วนเจียวกู่หลานในการขายส่งเจียวกูหลานแพทย์แผนปัจจุบันมีคุณประโยชน์ ลดไขมันและก็คลอเรสเตอรอลในเลือด ลดความเสี่ยงสำหรับเพื่อการกำเนิดโรคหัวใจ ปรับความสมดุลของระบบเลือด ลดความดันเลือด ควบคุมน้ำตาลในเลือด ปกป้องเบาหวาน ต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายรับผลิตเจียวกูหลานทั้งยังยังเสริมสร้างระบบภูมิต้านทาน มีฤทธิ์คุ้มครองปกป้องตับ คุ้มครองโรคความจำไม่ดี ต้านทานเซลล์มะเร็ง ปกป้องการเกิดภาวะอุดตันของเส้นเลือดในสมองได้ขายส่งเจียวกู่หลาน
สมุนไพรอื่นๆ
ผลดี / คุณประโยชน์ ของไคโตซาน
 

 • ไคโตซาน ด้านของกิน ไคโตซานมีโภคทรัพย์ในการต้านทานจุลชีวันและเชื้อราบางจำพวก โดยมีกลไกคือไคโตซานมีประจุบวก สามารถจับกับเซลล์เมมเบรนของจุลชีพที่มีประจุลบได้ นำมาซึ่งการรั่วไหลของโปรตีนและก็สารอื่นของเซลล์ ในหลายประเทศได้รับผลิตเจียวกูหลานขึ้นทะเบียนไคตินแล้วก็ไคโตซานให้เป็นสารที่ใช้เพิ่มเติมในอาหารได้ โดยใช้ประโยชน์เป็นสารกัดบูด สารช่วยรักษา กลิ่นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้วก็สารให้ความข้น ใช้เป็นสารเคลือบของกิน ผัก และผลไม้ เพื่อรักษาความสดใหม่หรือผลิตในรูปฟิล์มที่รับประทานได้ (edible film) สำหรับใส่ของกิน
 • ทางการแพทย์ ไคตินเป็นสารที่ไม่นำไปสู่การต้านจากร่างกาย เนื่องด้วยไคติน-ไคโตซาน เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติสามารถเข้าได้รับร่างกายมนุษย์ขายส่งเจียวกูหลานไม่มีผลข้างๆที่เกิดอันตราย ทั้งช่วยสนับสนุนการเจริญก้าวหน้าของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อคนอีก ใช้ส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียในลำไส้ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ต่อต้านโรคมะเร็ง ช่วยลดสารพิษและก็แคปซูลเจียวกู่หลาน ยับยั้งการก้าวหน้าของแบคทีเรียที่มีอันตราย จากการเล่าเรียนในเมืองนอก พบว่าสามารถย่อยสลายได้ด้านในสัตว์ ด้วยเหตุว่ามีโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีขายเจียวกู่หลานหลายประเภทสามารถย่อยสลายได้ นอกเหนือจากนั้น ไคติน – ไคโตซานยังสามารถยั้งการก้าวหน้าของจุลชีพบางจำพวกด้วย
 • ด้านอาหารเสริม ไคโตซานช่วยลดคอเลสเตอรอคอยส รวมทั้งไขมันในเส้นเลือด โดยไคโตซานไปจับกับคอเลสเตอคอยส ทำให้ร่างกายไม่อาจจะดูดซึมไปใช้หรือดูดซับได้น้อยลง
 • คุณสมบัติอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการลดหุ่นตัวของไคโตซานก็คือ ความสามารถขายเจียวกู่หลานสำหรับการดูดน้ำก้าวหน้าทำให้ผู้บริโภครู้สึกอิ่ม รวมทั้งความสามารถในการเกาะกับน้ำดีซึ่งถือเป็นตัวขนถ่ายไขมันตัวหนึ่ง ทำให้ง่ายต่อการขับไขมันออกมาจากร่างกาย โดยไม่มีกาย่อยเกิดขึ้น เนื่องจากเอนไซม์ภายในร่างกายของคนเราไม่อาจจะย่อยไคโตซานได้แคปซูลเจียวกู่หลานพวกเรายังเจออีกว่าไคโตซานช่วยในการลดคอเลสเตอคอยสในเลือด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคุณลักษณะสำหรับเพื่อการจับกับน้ำดีของไคโตซาน เป็นหลักฐานอย่างดีในการค้นคว้าเกี่ยวกับคุณประโยช์จากไคโตซานในโรคหัวใจ แม้ว่าไคโตซานจะรบกวยการย่อยแล้วก็การดูดซึมโปรตีนเลย ไคโตซานถูกประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาอาการต่อไปนี้รับผลิตเจียวกู่หลาน
 • อ้วน
 • โรคหัวใจ
 • คอเลสเตอรอสสูง
 • คุ้มครองปกป้องมะเร็ง


กลไกการทำงาน ภายในร่างกายมนุษย์ของไคโตซาน มีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่มากทำให้ไม่ถูกซับ แต่จะถูกถ่ายออกมาก นอกจากการจับไขมันแล้ว ไคโตซานยังมีคุณลักษณะที่ช่วยจับพวกโลหะหนัก ซึ่งมากมายจากฝุ่นไอเสียรถยนต์ ยากำจัดศัตรูพืช และก็ สีผสมอาหาร ได้เป็นอย่างดี แวดวงการปรุงยาจึงได้ใช้คุณลักษณะในการดักจับไขมันในทางเดินของกินของไคโตซาน มาใช้สำหรับการแคปซูลเจียวกู่หลานกินเพื่อลดหุ่น คอเลสเตอรอล และก็ ไตรกรีเซอร์ไรด์อย่างสำเร็จ
ไขมันด้ามจับตัวกับไคโตซาน จะไม่ถูกดูดซับไปสู่กระแสเลือด แต่ว่าจะถูกขับถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระ ซึ่งมีความหมายว่า ไขมันในอาหารมื้ออร่อยปากที่เรารับประทานเข้าไป จะถูกดักจับซะก่อน โดยไม่มีการดูดซึมเข้าร่างกาย ทำให้ร่างกายได้รับไขมันจากอาหารน้อยลง
ไคโตซานช่วยดักจับไขมันและช่วยลดความอ้วน ไคโตซานผิดย่อย เช่นเดียวกับเส้นใยทั้งหลายแหล่รับผลิตเจียวกู่หลานก็เลยไม่ให้แคลอรี่ แต่ที่แตกต่างจากเส้นใยจากพืชทั่วไปหมายถึงไคโตซานสามารถดักจับไขมันได้สูง ราว 8 – 10 เท่าของน้ำหนักตัวมันเอง แปลงเป็นเหมือนก้อนวุ้นไขมันในทางเดินของกิน และ ถูกขับถ่ายออกสุดท้ายรับผลิตเจียวกู่หลาน
คุณประโยชน์ชาเชียว

 • ชาเขียว มีส่วนสำหรับเพื่อการรักษาโรคปวดหัวไปจนกระทั่งโรคหม่นหมองได้อย่างดีเยี่ยม โดยประเทศจีนได้มีการใช้ชาเขียวในการรักษาโรคต่างๆมาเป็นเวลามากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว
 • มีส่วนช่วยแก้หวัด แก้อาการร้อนใน ช่วยในการขับพิษ และก็ช่วยขับเหงื่อในร่างกาย
 • ช่วยแก้อาการเมามาย ทั้งยังยังส่งผลให้หายเมาได้อย่างดีเยี่ยมรับผลิตเจียวกู่หลาน
 • มีส่วนช่วยสำหรับในการทำให้เกิดการเจริญก้าวหน้าของกิน มีส่วนช่วยสำหรับการเพิ่มแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ ก็เลยมีส่วนช่วยสำหรับเพื่อการล้างสารพิษรวมทั้งช่วยกำจัดพิษในไส้ได้
 • ช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดภายในร่างกาย
 • แคปซูลเจียวกู่หลานคุ้มครองตับจากพิษต่างๆและโรคจำพวกอื่นๆซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับตับได้
 • มีฤทธิ์ในการต่อต้านอาการอักเสบ ต้านทานจุลชีวันที่อยู่ในไส้ ต้านทานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส และช่วยต้านเชื้อ Botulinus รวมทั้งเชื่อ Staphylococcus
 • มีส่วนช่วยสำหรับในการขับเยี่ยว แล้วก็ช่วยป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีรวมทั้งในไต
 • ช่วยสำหรับเพื่อการห้ามเลือดหรือทำให้เลือดไหลได้ช้าลง
 • มีส่วนช่วยสำหรับการคุ้มครองปกป้องโรคข้ออักเสบรูมาติก ซึ่งเป็นโรคที่มีลักษณะอาการอักเสบบวมแดง ส่งผลทำให้ปวดเมื่อตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยอาการรูปแบบนี้ชอบกำเนิดกับวัยกลางคนขายส่งเจียวกูหลาน
 • ใช้เป็นยาพอกเพื่อรักษาแผลอักเสบ แผลพุพอง ฝีหนอง ไฟเผา แล้วก็ช่วยทุเลาอาการผื่นผื่นคัน แมลงสัตว์กัดต่อย ใช้เป็นยากันยุง และแก้ผิวร้อนแห้งได้เป็นอย่างดี
 • มีส่วนช่วยสำหรับในการกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการคลายเครียดอารมณ์ ช่วยระบายความร้อนที่เกิดกับหัวและเบ้าตา ก็เลยทำให้ตาสว่าง ไม่ง่วงนอน แถมยังเป็นเหตุให้หายใจสดชื่นได้อีกด้วยรับผลิตเจียวกู่หลาน
 • ช่วยแก้อาการท้องเดิน ท้องเสีย รวมทั้งท้องบิดได้อย่างดีเยี่ยม
 • มีส่วนช่วยสำหรับในการแก้อาการกระหายน้ำ ช่วยสำหรับเพื่อการระบายความร้อนให้ออกจากปอด แถมยังช่วยขับเสมหะได้อีกด้วยTags : ขายเจียวกู่หลาน,ขายส่งเจียวกูหลาน,รับผลิตเจียวกู่หลาน

หน้า: [1]