Quiklok-cables.com :ลงประกาศฟรี โพสท์ฟรี

หมวดหมู่ทั่วไป => หนังสือ => ข้อความที่เริ่มโดย: kkthai20009 ที่ 13-01-2018 , 09:49:27

หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
เริ่มหัวข้อโดย: kkthai20009 ที่ 13-01-2018 , 09:49:27
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง
(https://3.bp.blogspot.com/-yaYHTefgXh0/WlCRBjF076I/AAAAAAAAAu8/RPUQ6wsXXYYSr-WcIxIfe8-aXvKrvAPmgCPcBGAYYCw/s640/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258C.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-yaYHTefgXh0/WlCRBjF076I/AAAAAAAAAu8/RPUQ6wsXXYYSr-WcIxIfe8-aXvKrvAPmgCPcBGAYYCw/s1600/%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2596%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258C.jpg)


- ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
- วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง (https://goo.gl/91qYVV)
เข้าดูยูทูบสอบ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง (https://youtu.be/GZDxVwWF9GY)
เข้าดูเว็บที่ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง (http://xn--72ca0clbbb6c9azadv3bg8dif0g5hf.blogspot.com/2017/06/blog-post_30.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
(https://fh.lnwfile.com/gopmq1.jpg)
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง (http://xn--72ca0clbbb6c9azadv3bg8dif0g5hf.blogspot.com/2017/06/blog-post_30.html)

Tags : แนวข้อสอบ  พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง,โหลดแนวข้อสอบงานราชการ พนักงานขับรถยนต์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง